NRdoet
Veiligheidskundige Trainer Vertrouwenspersoon voor het kleine MKB

Trainingen met informatie waar de mensen op de werkvloer écht wat aan hebben!


Vergroten van kennis en vaardigheden

Een groot deel van ons leven vindt plaats op de werkvloer. Hoe we onze kennis en vaardigheden toepassen en hoe we ons voelen, heeft invloed op ons privé leven en op de prestaties en veiligheid op de werkvloer. 

Trainingen vergroten onze kennis, maar dat is niet het enige. We worden vaardiger en leren onze talenten en kwaliteiten beter in te zetten. 

 

 

Invloeden

Trainingen zijn belangrijk voor de hardwerkende vaklieden, want zij hebben vooral aandacht voor het resultaat van hun werk. Hard werken zonder kennis van risico’s veroorzaakt verzuim en ongevallen. 

Ook problemen met communicatie of geldzorgen dragen bij aan onveilige situaties op de werkvloer. Als er dan ook nog sprake is van laaggeletterdheid of een sociale achterstand, is het extra uitdagend om bewust en veilig te werken.

Een tevreden medewerker draagt bij aan de productiviteit én veiligheid op de werkvloer

De veiligheidstrainingen


Preventiemedewerker in-company
1 jaar
€ ntb
Volgend op de RI&E


 • Persoonlijke in-company training die volgt op het op- of bijstellen van de RI&E *.
 • De preventiemedewerker krijgt stapsgewijs alle relevante informatie en hulpmiddelen en leert hiermee om te gaan. 
 • Tijdens het traject wordt de inhoud van de veiligheidstrainingen behandeld.


Veiligheid op de werkvloer
2 dagdelen van 3 uur
€ 1250
Basistraining veiligheid


 • Met relevante informatie over de Arbowet en arbeidsrisico's in het eigen bedrijf leren de deelnemers, van werkvloer tot management, hoe ze aan de Arbowet kunnen voldoen, risico's herkennen en gevaren voorkomen.
 • Tijdens de rondgang door het bedrijf leren de deelnemers de specifieke risico's op de eigen werkvloer herkennen en oplossen. 
Preventiemedewerker
2 dagdelen van 3 uur
€ 1100
Aanvullende training veiligheid theorie


 • De preventiemedewerker leert zelf, met ondersteuning van de trainer, de RI&E opstellen in het instrument dat past bij het bedrijf. Door de RI&E zelf op te stellen wordt het veiligheidsdenken sneller onderdeel van zijn of haar rol.
 • De preventiemedewerker leert praktisch invulling te geven aan zijn of haar verantwoordelijkheden in het eigen bedrijf. Met handige tips, formulieren, overzichten én ondersteuning kan de preventiemedewerker meteen aan de slag.
 • 4 weken tussen beide dagdelen


Quick Fix
2 dagdelen van 3 uur
€ 1100
Aanvullende training veiligheid


 • Samen zoeken we op de werkvloer het belangrijkste praktische probleem of risico én bedenken we de oplossing die het beste past bij het bedrijf. Dit doen we zónder langdurig onderzoek en zonder ingewikkelde formulieren.


Voor een training verdiep ik me in de afspraken en kernwaarden van het bedrijf.
En voor een praktijktraining
 zorg ik ervoor dat ik de werkomgeving van de medewerkers ken.
Zo kan ik herkenbare en relevante voorbeelden gebruiken en adviezen geven die bij het bedrijf passen.


Overige trainingen


Communicatie & beroepshouding
2 dagdelen van 3 uur
€ 1250
Basistraining communicatie


 • Vaak zijn we ons niet bewust van de manier waarop we communiceren en welke invloed dat heeft op onze omgeving. Tijdens deze training leren de deelnemers bewuster communiceren en hoe ze feedback kunnen geven en ontvangen. 
 • Soms hebben medewerkers moeite met klantcontacten en zijn onbekend met de gewenste beroepshouding van het bedrijf. In deze training bespreken we de kernwaarden van het bedrijf en hoe ze vanuit hun eigen motivatie de gewenste beroepshouding kunnen laten zien.


Communicatie & omgaan met ongewenst gedrag
2 dagdelen van 3 uur
€ 1250
Training incl. dilemmaspel


 • Pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Soms gebeurt het niet eens bewust. Daarbij communiceert niet iedereen even handig of kan goed omgaan met feedback. Agressief gedrag of verzuim kunnen het gevolg zijn. Door kennis over deze onderwerpen en door samen goede afspraken te maken over gewenste omgangsvormen kun je veel leed voorkomen.
 • Door te leren om een situatie juist in te schatten kun je agressie voorkomen. 

 

Leefstijl
2 dagdelen van 3 uur
€ 1250
Losse training


 • Ongezonde en vermoeide medewerkers met een negatief zelfbeeld kunnen snel zijn afgeleid en zorgen voor onveilige situaties en hoog verzuim. Deelnemers leren over de basis van een gezonde leefstijl en hoe ze deze kunnen toepassen in hun eigen leven met hun eigen voorkeuren. Geen overvloed aan specifieke diëten en sportprogramma's, maar simpele tips over een leefstijl die bij de deelnemers past.  
 • 4 weken tussen beide dagdelen


Mindset
2 dagdelen van 3 uur
€ 1250
Losse training


 • Ongemotiveerde, onzekere en opstandige medewerkers kunnen onverantwoord en onveilig gedrag vertonen. Tijdens deze training leren deelnemers hoe ze hun overtuigingen in positieve zin kunnen aanpassen en grip kunnen krijgen op hun gedachten. Passend bij de voorkeur van de mensen op de werkvloer en zonder zweverig gedoe.

 • 2 tot 4 weken tussen beide dagdelen


Natascha heb ik leren kennen als een gedreven, resultaatgerichte en zeer toegankelijke docent. Ze staat haar mannetje als ze voor de klas staat en ze zorgt voor een prettige sfeer binnen een groep cursisten. Tot slot maakt Natascha de lesstof begrijpelijk doormiddel van heldere praktijkvoorbeelden. A. Atsma Helder Chauffeurs


De trainingen zijn gemaakt voor onder andere

 • Preventiemedewerkers
 • Direct leidinggevenden
 • Voorlieden
 • Medewerkers (monteurs, magazijnmedewerkers, schoonmakers, timmerlieden, schilders en stukadoors, keuken-, winkel- en kantoormedewerkers, hoveniers, chauffeurs, etc.)


De trainingen richten zich op risico's van bijvoorbeeld

 • Werkplaatsen (verf, metaal, hout, machines, gevaarlijke stoffen, lawaai)
 • Schoonmaak (basis, food, hotel, sleutelpand)
 • Werken op hoogte (ladders, trappen, rolsteigers)
 • Werken op externe locaties (wagens, derden, alleen werken)


Praktische veiligheidstrainingen zijn altijd in het bedrijf van de medewerkers. We gaan namelijk ook samen de werkvloer op. 


 Theoretische trainingen kunnen in Groningen gegeven worden. Hiervoor wordt € 125 per dagdeel in rekening gebracht. Het is mogelijk om lunch te bestellen.

Minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers per dagdeel

Alle bedragen zijn excl. btw


Trainingen op maat zijn natuurlijk mogelijk!

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn