NRdoet
Veiligheidskundige Trainer Vertrouwenspersoon voor het kleine MKB

Ben je klaar voor een veilige werkvloer die voldoet aan de Arbowet?


Uitbesteden

Wil jij meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer, maar heb je het erg druk? Of wil je graag meer kennis over de risico's waar jouw medewerkers mee te maken hebben, maar kom je er niet aan toe dat allemaal uit te zoeken? Waarschijnlijk is dit heel herkenbaar!

Ik geef je de veiligheidskundige ondersteuning die je nodig hebt en past bij het bedrijf.


Keuze genoeg

Je kunt kiezen voor losse opdrachten en een RI&E traject. Hierbij krijg je een uitgebreide Risico Inventarisatie en Evaluatie én een lang veiligheidskundige ondersteuning. 

Kom je er niet uit of staat jouw wens er niet bij? Neem dan contact op, ik help je altijd verder.

Contact
 • In onderstaand overzicht zie je wat je kunt uitbesteden. 
 • Klik op de gekleurde balk of de * voor een nadere toelichting. 
 • Scroll naar beneden voor meer informatie over een traject.
 • Alle bedragen zijn excl. btw en evt. toetsing.


Stappen RI&E

 1. Vrijblijvende kennismaking (max 1 uur)
 2. Voorstel (binnen 1 week)
 3. Risico inventarisatie op 1 locatie (max 3 uur)
 4. Uitkomsten via mail (binnen 2 weken)
 5. Bevindingen persoonlijk doornemen (binnen 4 weken)
 6. Samen opstellen Plan van aanpak
 7. Toetsing RI&E (wanneer van toepassing)
 8. Overdracht RI&E
 9. Ondersteuning naar wens


Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Vanaf € 1220

Risico Inventarisatie + samen opstellen plan van aanpak

 • Hiermee worden alle risico's in het bedrijf geïnventariseerd en dit is de basis voor veiligheid in het bedrijf.
 • Het plan van aanpak *  wordt samen met preventiemedewerker * opgesteld. Hierin staan onder andere alle maatregelen tegen de geïnventariseerde risico's. 
 • Arbowet art. 5 (bij ontbreken kunnen boetes oplopen tot € 4.500 bij ontbreken van een RI&E en €3.000 als er geen plan van aanpak is)
 • Check www.rie.nl voor meer informatie. 


Veiligheidskundige ondersteuning
€ ntb

Ondersteuning na het opstellen van het RI&E document

✓ Check en update van de RI&E na 1 jaar
✓ Tussentjjdse triggers 
✓ Altijd bereikbaar voor vragen via whatsapp en mail 
✓ Relevante adviezen en aanbevelingen - gevraagd en ongevraagd
aanvullende specifieke wensen

De route naar een veilige werkplek - voor ná de RI&EWerkplekinspectie (WPI)
€ ntb

Uitvoeren + opstellen + rapportage + format voor eigen gebruik

 • Met een werkplekinspectie stel je gestructureerd onveilige situaties of handelingen vast. Bevindingen gebruik je b.v. voor de volgende toolbox. 
 • Verplicht voor VCA gecertificeerde bedrijven.  Geadviseerd voor alle.
Toolbox
€ ntb

Opstellen + instructie team + format

 • Een toolbox is een korte presentatie over een relevant onderwerp. 
 • Verplicht (minimaal 4) voor VCA gecertificeerde bedrijven. Geadviseerd voor alle.
Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
€ ntb

Opstellen + instructie team + format

 • Met een last minute risico analyse heb je aandacht voor de risico's van het werk vlak voor de start om de risico's verder te beperken.
Taak Risico Analyse (TRA)
€ ntb

Opstellen + instructie team + format

 • Een taak risico analyse is een evaluatie van risicovolle taken en kan een onderdeel zijn van de RI&E. Voor de specifieke risico's leg je, van tevoren, extra beheersmaatregelen vast om de taak veilig uit te kunnen voeren.


Instructies
€ ntb

Maken en geven van instructies

 • Arbowet art.8 - De werkgever zorgt voor instructies voor alle werkzaamheden, de risico's en het voorkomen of beperken van de risico's. 
BHV of ontruimingsplan
€ ntb

BHV basisplan en ontruimingsplan conform NEN8112

 • Een document met alle gegevens voor het regelen van de bedrijfshulpverlening in het bedrijf. 
 • Arbowet art. 8
Arbobeleid
€ 50 pst

Format Arbobeleid, verzuimprotocol en -beleid om zelf mee aan de slag te gaan

Het is ook mogelijk om het beleid te laten opstellen door een personeels- of HR adviseur. Zie de checklijst Personeelszaken * voor meer informatie.

 • Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wat dat precies betekent, is vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten te kunnen naleven, moet de werkgever een concreet arbobeleid voeren.
Gevaarlijke stoffen
€ ntb

Inventariseren gevaarlijke stoffen,  checklijst invullen, VIB's/grenswaarden/voorschriften opzoeken en instructiekaarten maken.

Voor het meten van gevaarlijke stoffen schakel ik altijd een expert in. 

 • Arbowet art. 4.19 en verplicht onderdeel van de RI&E.


Natascha heeft bij mijn bedrijf de RI&E uitgevoerd. Het resultaat is een rapport waar ik echt wat mee kan. Ik heb de samenwerking als zeer prettig ervaren, Natascha is een echte professional! MijnPakketDienst R. de Jonge


 Terug naar het begin van deze pagina

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn