NRdoet
Veiligheidskundige Trainer Vertrouwenspersoon voor het kleine MKB

Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee aan een gezonde en veilige werkomgeving. Ook op de werkvloer van het kleine MKB!


Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand waar medewerkers terecht kunnen als ze willen praten over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer of zaken die te maken hebben met integriteit.


Beleid tegen PSA

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen  psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Bron Arboportaal 


Onderaan deze pagina staat meer informatie over een overeenkomst met NRdoet als vertrouwenspersoon.


De inzet van een vertrouwenspersoon helpt met het verlagen van

 Burn-out klachten

❌ Werkstress

❌ Productiviteitsverlies

❌ Ziekteverzuim

❌ PersoneelsverloopEen zieke medewerker kost geld

Misschien wel meer dan het voorkomen van ziekteverzuim.

Je kunt natuurlijk niet alle verzuim voorkomen, maar je hebt wel invloed op wat er op jouw werkvloer gebeurt.

Voorkom verzuim door praktische én emotionele aandacht te geven aan de mensen op de werkvloer.


Externe vertrouwenspersoon

Een organisatie kan kiezen voor een externe vertrouwenspersoon. Deze is niet werkzaam binnen de organisatie en vervult enkel en alleen de rol van de vertrouwenspersoon. 

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en zet me graag in voor een gezonde en veilige werkomgeving. 


Voordelen externe vertrouwenspersoon

 • Door een onafhankelijke positie een objectievere houding
 • Door meer afstand stappen medewerkers eerder naar de vertrouwenspersoon
 • De vertrouwenspersoon heeft ruime ervaring 
 • Geen kosten voor opleiding en bijscholing


► Download op Arboportaal het Informatieblad over de professionele externe vertrouwenspersoonInterne vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is niet een willekeurige collega en het is verstandig om de medewerkers zelf iemand te laten kiezen. 

Iemand van personeelszaken of een leidinggevende is vaak niet de aangewezen persoon om die rol te vervullen. Vaak voelen medewerkers zich bij hen niet vrij genoeg om iets te melden.

Het is dan verstandig om iemand aan te stellen waar medewerkers zich goed bij voelen en die al bepaalde competenties heeft. Hou er rekening mee dat het niet botst met het werk dat die medewerker al doet. Zorg verder voor een opleiding * en de ruimte om vertrouwelijk met alle informatie om te gaan. 


Dilemmaspel

Een mooie manier om aandacht te geven aan ethiek en integriteit op de werkvloer is door het dilemmaspel * te spelen. Hierdoor leren collega's elkaar beter kennen en ontstaat er meer begrip en vertrouwen op de werkvloer.

Lees hier meer over het spel


Competenties vertrouwenspersoon

Je mag van een gecertificeerd vertrouwenspersoon de volgende competenties verwachten.

✓ Professioneel
✓ Integer
✓ Onafhankelijk
✓ Zorgvuldig
✓ Vertrouwelijk
✓ Onpartijdig

Gesprek

Een medewerker kan zelf een afspraak maken met de vertrouwenspersoon en ergens afspreken. Daar hoeft op het werk niemand iets over te weten. 

Een afspraak is altijd persoonlijk, dus niet via de mail of telefoon.

Een gesprek is gratis voor de medewerker.

Opvang

De vertrouwenspersoon 
vangt een medewerker op en luistert naar het verhaal, kan ondersteunen, d
enkt mee en geeft, als dat nodig is, advies en informatie die de melder verder helpt.

Vertrouwelijk

De vertrouwenspersoon vertelt niemand iets over het gesprek. Ook niet aan de leidinggevende.

Alleen bij strafbare feiten moet er actie genomen worden, daarover hoort een melder meer vóór deze iets verteltOngewenste situaties voorkomen

Op bijna iedere werkvloer gebeurt wel eens iets waar iemand last van heeft en niet over praat.

Behalve dat dit kan leiden tot verzuim, kan het ook zorgen voor gevaarlijke situaties op de werkvloer. Iemand die niet lekker zijn zijn vel zit, kan snel zijn afgeleid tijdens risicovol werk. Maar het kan ook leiden tot heftige escalaties onderling.

Door goede communicatie * over gewenste omgangsvormen in het bedrijf en aandacht voor de medewerkers kun je veel leed voorkomen. 

Maar als het toch misgaat kan een vertrouwenspersoon helpen. Die is nog niet verplicht, maar iedere onderneming met medewerkers is volgens de Arbowet wél verplicht om PsychoSociale Arbeidsbelasting * (PSA) te voorkomen. In het Arbobeleid * staat precies hoe dat binnen jouw bedrijf geregeld is. 


Afspraken over omgangsvormen

Pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Soms gebeurt het niet eens bewust.

Een beetje ouwehoeren aan de koffietafel over of tegen een collega. Dan denkt iemand grappig te zijn en heeft  niet door wat het effect op de ander is. 

Mensen die regelmatig de aandacht richten op anderen door flauwe opmerkingen te maken, hebben vaak zelf ook problemen. 

Niet iedereen communiceert even handig of kan goed omgaan met feedback geven of ontvangen. Je kunt denken 'het loopt wel los', maar vaak gaat het toch mis.

Door samen goede afspraken te maken over gewenste omgangsvormen kun je veel leed voorkomen. 
 

 Een overeenkomst met extern vertrouwenspersoon Natascha Russchen in het kort

 • Persoonlijke kennismaking met de medewerkers.
 • Voorziet de medewerkers van de benodigde informatie zodat ze weten waarvoor ze bij de vertrouwenspersoon terecht kunnen.
 • Komt alleen in actie na een melding of wanneer opdrachtgever extra aandacht op de werkvloer wil voor de rol van de vertrouwenspersoon.
 • Bereikbaar voor melders via WhatsApp en binnen 48 uur telefonisch contact voor het maken van een afspraak.
 • Een afspraak is nooit bij medewerkers thuis en nooit op kantoor van de werkgever.
 • Het recente functieprofiel van de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit van het LVV is leidend voor de betreffende werkzaamheden. Na elk kalenderjaar evalueren daarom de vertrouwenspersoon en werkgever.
 • Jaarrapportage na het einde van een kalenderjaar of extra tussentijds in overleg. 


Kosten

Een jaarabonnement is € 250 excl. btw. In dat jaar kunnen medewerkers contact opnemen voor een vertrouwelijk gesprek. Het uurtarief is € 100 excl. btw en voor gemaakte kilometers breng ik € 0,35 in rekening. 

Neemt niemand contact op? Dan gelden alleen de kosten van het abonnement.

Neem contact op voor meer informatie 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn