NRdoet
Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe

Trainingen met informatie waar de mensen op de werkvloer écht wat aan hebben!

Na een training hebben de deelnemers, zoals de preventiemedewerker, voorlieden, medewerkers en managers, relevante kennis over de Arbowet en de arbeidsrisico's in het eigen bedrijf. 

Met die relevante informatie kunnen ze de Arbowet praktisch opvolgen en is het gemakkelijker om risico's te herkennen en gevaren te voorkomen. 

De verschillende trainingen dragen bij aan de kennis en vaardigheden van de deelnemers

Nu kun je je nog afvragen of iedere medewerker áltijd de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt die ze hebben gekregen? Werken ze áltijd veilig? Ook als niemand controleert? Is er wel eens een ongeluk(je) gebeurt?

Kennis en triggers zorgen dat jouw medewerkers vandaag, maar ook nog over 10 jaar, weer gezond naar huis gaan. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor de bedrijfsbestendigheid.

Tijdens deze trainingen geef ik aandacht aan de Arbowet. Deelnemers krijgen kennis over hoe ze om kunnen gaan met de wetgeving en risico’s in de eigen specifieke werkomgeving. 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn