NRdoet
Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe

Wat is de Arbeidshygiënische strategie en hoe werkt het?

Voor het wegnemen of kleiner maken van risico's ben je als werkgever wettelijk verplicht het voorgeschreven stappenplan van de Arbeidshygiënische strategie (AHS) te volgen. 


Dit houdt in dat maatregelen op een zo hoog mogelijk niveau genomen moeten worden. Pas als een maatregel van een bepaald niveau om technische, organisatorische of economische redenen niet mogelijk is, mag gekozen worden voor maatregelen van één niveau lager.

Als laatste stap mag je pas persoonlijke maatregelen toepassen, zoals het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ik wil graag ondersteuning


1. Bronmaatregelen
Probeer eerst de oorzaak (bron) van het risico weg te nemen. Kan daaraan iets gedaan worden, dan is dat de eerste stap die moet worden gezet. Denk aan het afschaffen van een middel of machine of aan het uitbesteden van het werk.

2. Collectieve maatregelen (technisch) 
Als er niets (meer) aan de bron gedaan kan worden, kun je technische maatregelen nemen, zoals het afschermen van een machine, ventilatie en het afzuigen van stoffen. Hiervoor kun je een TRA opstellen.

3. Individuele maatregelen (organisatorisch) 
Blijven er nog risico's over dan kun je organisatorische maatregelen toepassen, zoals het rouleren van taken zodat er minder blootstelling aan het risico is.

4. Persoonlijke maatregelen
De laatste risico's mag je wegnemen door persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken, zoals gehoorbescherming. De werkgever moet toezicht houden op het gebruik ervan, maar werknemers zijn natuurlijk verplicht om de beschermingsmiddelen te gebruiken en de instructies hiervoor op te volgen.


Ga naar Arboportaal art. 4.4 voor het artikelbesluit.

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn