NRdoet
Veiligheidskundige Trainer Vertrouwenspersoon voor het kleine MKB

Wat is een arbobeleid en wat heb je eraan?

Het arbobeleid is een document waarin precies staat welk beleid jouw bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. 

Wat is het doel van een arbobeleid

Als er sprake is van verzuim kan de Arbeidsinspectie controleren of een bedrijf voldoet aan de zorgplicht. 

Het doel van het Arbobeleid is om iedere medewerker veilig en gezond te kunnen laten werken. Met een goed arbobeleid, en de toepassing daarvan, voldoe je aan Arbowet artikel 3.

Bijvoorbeeld

Ons bedrijf streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor alle mensen die hier werken. Niet alleen moet het werk bij ons veilig gedaan worden, maar medewerkers moeten zich ook prettig voelen, plezier in hun werk hebben en respectvol met elkaar omgaan. 

Daarbij streven wij naar een open bedrijfsklimaat, waarin medewerkers en managers elkaar aanspreken op mogelijke verbeteringen in het arbobeleid die leiden tot een nog veiliger en gezonder arbeidsklimaat. 

De leiding van ons bedrijf grote waarde aan de meest optimale arbeidsomstandigheden en is altijd bereid, daar waar mogelijk, aanpassingen te doen om de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. Daarbij stelt ons bedrijf bijdragen van de OR / PVT / Arbocommissie, waar die tot verbeteringen leiden, bijzonder op prijs. 


Wat staat er in een arbobeleid

In het arbobeleid staan in ieder geval afspraken over

  • Verantwoordelijken arbozorg
  • Preventieve zorg
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Bedrijfshulpverlening
  • Verzuimbeleid
  • Deskundige ondersteuning
  • Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
  • Voorlichting en onderricht
  • Registratie van arbeidsongevallen
  • Evaluatie

Je kunt hierin ook andere afspraken opnemen die voor jouw bedrijf belangrijk zijn.

Een Arbobeleid kun je laten opstellen door een deskundige. Deze kan je ook verder op weg helpen met het personeelsbeleid.

Als je zelf een start wilt maken dan heb ik een format voor je die je naar eigen wens kunt aanpassen.  


Ga naar rijksoverheid voor meer informatie over de Arbowet. 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn