NRdoet
Veiligheidskundige Trainer Vertrouwenspersoon voor het kleine MKB

Wat is een BHV of Bedrijfsnoodplan en wat heb je eraan?Informatie

In een BHV plan (of bedrijfsnoodplan) vindt je informatie over wat er van jouw bedrijf wordt verwacht gericht op de bedrijfshulpverlening.


Het doel van een BHV plan

Het doel van een Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) is om een BHV-organisatie in te richten die in geval van een (dreigende) noodsituatie snel in actie kan komen en doelmatig kan optreden om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

De bedrijfshulpverlening beperkt zich meestal tot de hulpverlening in het belang van de arbeidsveiligheid van medewerkers en andere personen in het bedrijf.

Een BHV plan kun je laten opstellen door een deskundige. Deze kan ook een ontruimingsplattegrond voor je maken en je goed adviseren over een bedrijfshulpverlening die past bij jouw bedrijf.

 

De inhoud van een BHV plan

o algemene gegevens van het bedrijf
o het aantal medewerkers
o werktijden
o aanwezige basisnoodvoorzieningen
o risico's in het bedrijf en de plekken waar die te vinden zijn
o het aantal BHV'ers en hun taken en verantwoordelijkheden
o alarmering- en ontruimingsprocedure
o telefoonlijst
o hoe de nazorg is geregeld
o hoe de scholing van de BHV'ers is geregeld
o aanduiding van mogelijke uitrusting 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn