Advies, training en actie op de werkvloer van het MKB

Wat is nou eigenlijk (niet) lean?

Lean is het voorkomen van verspilling.

We zijn er over het algemeen nogal goed in om activiteiten uit te voeren die geen waarde toevoegen aan een dienst of product en waar de klant wel voor moet betalen.

Voor iedere soort verspilling zijn oplossingen die passen bij jouw proces. Soms kun je met het oplossen van 1 verspilling meteen meer verspillingen oplossen. En soms moet je een hele keten doorspitten om 1 vorm van verspilling weg te nemen.

Helaas kom je er niet altijd onderuit om te investeren in iets waar je klant niets aan heeft, maar toch voor moet betalen. Denk aan noodzakelijke voorraad door lange levertijden en wettelijke milieueisen.  

Denk altijd aan je klant. Vind je dat jouw klant moet betalen voor de verspilling in jouw proces?

De filosofie van lean is dat álle activiteiten waardevol zijn voor de klant, die alleen dan maximale waarde voor zijn geld krijgt.

Ga, op basis van dit overzicht, je processen eens na. Zijn er (waardeloze) activiteiten die verspilling laten zien van materialen, middelen en inzet van personeel?

Verspilling

Omschrijving

Voorbeelden

Wachten

Het laten wachten van mensen, materialen of informatie tot ze aan de  beurt zijn.

Wachten op voorraad.  

Wachten op een collega tot hij zijn taak heeft uitgevoerd voordat jij je werk kan afmaken.

Wachten op de levering van een leverancier.

Wachten doordat er fouten worden gemaakt.

Beweging

Bewegingen die een medewerker moet uitvoeren om zijn taak uit te kunnen voeren, zoals het pakken van materialen.

Zoeken naar materialen en gereedschap.

Zoeken naar collega’s om iets te vragen.

Zoeken naar informatie.

Meerdere keren per uur een stuk lopen voor dezelfde items.

Transport

Het onnodig verplaatsen van goederen, mensen of informatie.

Vervoeren van halffabricaten.

Vervoeren van outillage.

Correctie

Herstellen van fouten die gemaakt zijn.

Recidivisten (dezelfde fout komt steeds terug).

Een fout in een rapport, die al geprint is.

Verkeerde onderdelen zijn geleverd.

Fouten in een werkbeschrijving.

Onvolledig ingevulde formulieren.

Overbewerking

Meer doen dan de klant vraagt, waardoor het product of dienst onnodig duur wordt.

‘Standaard’ een airco in je auto terwijl je die nooit gebruikt.

Een schilder die plinten lakt achter de schotten op zolder.

Overproductie

Alvast in het voren produceren ‘voor het geval dat’ of te veel produceren.

Alvast een rapportage maken, zonder dat je weet wat er precies in moet.

Veel producten in het voren maken terwijl er nog geen vraag is.

Voorraad

Materialen onbenut laten staan. Dit kost onnodig geld.

Kasten vol met een jaarvoorraad kantoorartikelen.

Schappen vol met verbandmateriaal, waarvan de datum kan verlopen.

Bakken vol met schroeven en spijkers en je product wijzigt waardoor de   maten veranderen.

Talent

Het niet benutten van de capaciteiten van de medewerkers (verbeterideeën die medewerkers hebben).

Niets doet iets met een goed verbetervoorstel gericht op het reduceren van voorraad, versnellen van productie, beter inzetten van medewerkers, etc.

Bron overzicht: onbekend (google)

Jouw medewerkers zijn procesdeskundigen. Zet je ze in voor het optimaliseren van de processen? Kunnen jouw medewerkers zich verder ontwikkelen? Krijgen ze voldoende verantwoordelijkheid?

Zij zijn de specialisten, die in hun werk de waarde toevoegen, en die beter dan wie ook verspilling kunnen constateren en elimineren. Iedere slimme organisatie maakt daar gebruik van.

E-mailen
Bellen
LinkedIn