NRdoet
Veiligheidskundige Trainer Vertrouwenspersoon voor het kleine MKB

Weer chaos op de werkvloer vlak na die grote opruimactie?

Een oplossing voor het standaardiseren van afspraken zijn checklijsten


Je herkent dit vast wel.

Voordat je het pand afsluit loop je nog even de werkvloer op. Iedereen is naar huis en je ziet dat de werkgebieden niet allemaal zijn opgeruimd. Hier en daar ligt nog gereedschap en verpakkingsmateriaal. Ook niet iedereen heeft de spullen klaargezet om morgen meteen weer verder te kunnen.

Toch hebben jullie samen, na de opruimactie, heldere afspraken gemaakt over hoe de orde & netheid in stand gehouden wordt.

Voor het maken van je producten of diensten heb je werkbonnen. Maar van afspraken worden vaak alleen notulen gemaakt die vervolgens in een archief verdwijnen. Daarmee verdwijnen doorgaans ook de afspraken en vervalt men in het oude gedrag.

Werk met simpele checklijsten per werkgebied met de zaken die niet op de reguliere werkbon staan.


•      Veiligheid
•      Orde & netheid per werkgebied
•      Acties voor start werkdag
•      Acties voor afsluiten werkdag
•      Verantwoordelijkheden naast de reguliere werkbonnen

Wil je geen extra lijsten? Zet dan de acties op de reguliere werkbonnen.


Belangrijkste randvoorwaarde

Checklijsten zijn uitsluitend bedoeld als geheugensteun voor de medewerker zelf. Niet voor controle door management. Het is van belang om het gebruik ervan dan ook op de juiste manier in te voeren.


Jouw bedrijf is uniek en vraagt om unieke oplossingen. 

Neem contact op als je wilt ontdekken hoe checklijsten in jouw bedrijf het beste werken.


 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn