NRdoet
Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe

Het dilemmaspel voor ethiek en integriteit op de werkvloer


 • Wat voor gevolgen kan pesten hebben op mensen?
 • Tijdens mijn werk laat ik mijn principes wel eens los.
 • Afspraken behoor je altijd na te komen.
 • Als je collega maandagochtend ziek is, heeft ie vast een kater.

Dit zijn vragen die tijdens het dilemmaspel op tafel kunnen komen en die je samen bespreekt. 

Met het dilemmaspel komen dilemma’s, stellingen en vragen op tafel waarmee collega's op een ongedwongen manier met elkaar van gedachten kunnen wisselen over gewenst of ongewenst gedrag * op de werkvloer. Zo leren collega's elkaar beter kennen en ontstaat er meer begrip en vertrouwen.  

Wat is ethiek

Het begint met opvoeding en het maken van keuzes op basis van de eigen normen en waarden, het moraal. Ethiek is het nadenken over en analyseren van die moraal. Wat is goed en fout? Omdat niemand hetzelfde is opgegroeid verschillen de normen en waarden en dus ook de kijk op ethiek.


Wat is integriteit

Een integer persoon is eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar. Daarbij houdt hij vast aan de eigen normen en waarden en kent het verschil tussen goed en kwaad. 

Niet iedereen is in staat om integer te handelen. Dit heeft te maken met andere normen en waarden en de morele ontwikkeling. 


Integer handelen kun je leren

Je bent nooit te oud om te leren, dit geldt ook voor integer handelen. Juist binnen het bedrijfsleven kun je te maken krijgen met ethische dilemma’s. Hoe ga je hiermee om?

Integer handelen kenmerkt zich door een aantal  belangrijke kernwaarden. Wie hier moeite mee heeft kan zich verdiepen in integer handelen. Houd rekening met de wet- en regelgeving, de regels binnen een bedrijf maar ook het eigen gedrag richting collega’s, klanten en concurrenten.

Persoonlijke belangen mogen meespelen, maar nooit een zakelijke beslissing in de weg staan. Bij het maken van keuzes is het natuurlijk goed dat deze maatschappelijk verantwoord zijn. Een cursus of training integriteit is vooral geschikt voor werknemers die hier moeite mee hebben.

Bron: https://www.normenenwaarden.org/


Kernwaarden integriteit

Deze 10 meest populaire waarden gelden over de hele wereld als waardevol. Hoe tot uiting gebracht, verschilt natuurlijk enorm. Ook de normen die voortvloeien uit de waarden kunnen per stad, land of cultuur enorm verschillen.

 • Vrijheid
 • Respect
 • Eerlijkheid
 • Verdraagzaamheid
 • Gelijkheid
 • Rechtvaardigheid
 • Vriendelijkheid
 • Vrede
 • Liefde
 • Veiligheid

Heb jij een aantal van deze waarden hoog in het vaandel, dan zit je overal goed!


Het spel

Het spel is vormgegeven als een ganzenbord: een speelveld met vragen en opdrachten, dobbelstenen en pionnen. Het wordt gespeeld met vier sets kaarten met vragen en opdrachten over actuele casussen rond het thema ongewenste omgangsvormen, ethiek en integriteit en met kennisvragen over de functie van de vertrouwenspersoon.

4 sets kaarten

Het Dilemmaspel bevat vier sets kaarten zodat je, afhankelijk van de samenstelling van de deelnemers, de juiste sets kunt gebruiken. Zo kun je kiezen uit twee sets ‘dilemma’s en stellingen’, een set ‘vragen voor organisaties’ en een set ‘vragen voor vertrouwenspersonen’.


Het doel

Het doel is om gesprekken op gang te brengen rondom de thema’s omgangsvormen of integriteit en te bespreken hoe zaken rondom psychosociale arbeidsbelasting in de organisatie zijn geregeld.

Het spel kan in organisaties gespeeld worden met groepen medewerkers, managementteam(s), directie of een groep vertrouwenspersonen.

Advies om het spel te laten begeleiden door een vertrouwenspersoon *. Deze heeft de communicatievaardigheden en -technieken om het optimaal te kunnen spelen.

Meer informatie over de vertrouwenspersoon

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn