Jouw veiligheidskundige, trainer & vertrouwenspersoon
voor het kleine MKB

Op deze pagina vind je informatie & tips over veilig en praktisch werken

Neem contact op

Scrol naar beneden en klik op een oranje (veiligheid) of blauwe (tips) balk voor de toelichting.


AANBOD

Diensten en producten

Een korte toelichting op de NRdoet diensten en producten.

De RI&E voor het kleine MKB

NRdoet de RI&E voor het kleine MBK.

Want hoe kan het kleine MKB nou precies weten wat vereist is? 

Veiligheidskundige ondersteuning

Hoe ziet de veiligheidskundige ondersteuning eruit?

Je hebt keuze uit een RI&E abonnement en losse diensten en producten. 

 

ARBOWET

Arbowet

Over wettelijke verplichtingen gericht op Arboveiligheid. 

Er is meer nodig dan een RI&E en een preventiemedewerker. 

Preventiemedewerker

Heb je al een preventiemedewerker?

In ieder bedrijf vanaf 1 medewerker moet een preventiemedewerker zijn, maar wat doet deze eigenlijk?

Plan van aanpak

Wat is een plan van aanpak en wat heb je eraan? 

In een plan van aanpak staan alle te nemen maatregelen tegen de geïnventariseerde risico's, de verantwoordelijken, termijnen en wat de maatregelen opleveren.

Verdiepende RI&E

Heb je de basis Risico Inventarisatie en Evaluatie ingevuld?

Dan moet je voor de deze onderwerpen ook nog de specifieke risico’s onderzoeken en evalueren.

Wat is een RI&E

De RI&E is de eerste stap naar een veilige werkvloer.

Eén van de wettelijke verplichtingen voor een bedrijf vanaf 1 medewerker is een RI&E. Maar wat is dat nou eigenlijk?

Arbobeleid

Wat is een arbobeleid en wat heb je eraan?

Het arbobeleid is een document waarin precies staat welk beleid jouw bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden.

BHV plan

Wat is een BHV plan en wat heb je eraan?

In een BHV plan (of bedrijfsnoodplan) vindt je informatie over wat er van jouw bedrijf wordt verwacht gericht op de bedrijfshulpverlening.

RI&E toetsen

De RI&E moet in veel gevallen getoetst worden

Het niet laten toetsen van de RI&E kan je een boete opleveren. En je moet de RI&E alsnog laten toetsen door een deskundige.

Arbeidshygiënische strategie

Wat is de Arbeidshygiënische strategie en hoe werkt het?

Voor het wegnemen of verlagen van risico's ben je als werkgever wettelijk verplicht het voorgeschreven stappenplan van de Arbeidshygiënische strategie te volgen.

 

HULPMIDDELEN

Veiligheidskalender

De veiligheidskalender triggert en geeft de preventiemedewerker overzicht

De preventiemedewerker heeft nogal wat veiligheidsacties te doen in een jaar. Omdat dit meestal naast het reguliere werk moet, schieten die acties er vaak bij in.

Werkplekinspectie

Wat kun je met een werkplekinspectie?

Tijdens je werk ben je geconcentreerd bezig en zie je uiteindelijk niet meer wat er misgaat of mis kán gaan. 

Last Minute Risico Analyse

Wat is een LMRA en wat heb je eraan?

Een last minute risico analyse is een kaart met een aantal aandachtspunten voor de risico's van het werk vlak voor de start om de risico's verder te beperken.

Quick Win Team

Merk je ontevredenheid op de werkvloer?

Ontdekt wat je team precies nodig heeft om het werk zo goed en prettig mogelijk te doen door een Quik Win Team op de werkvloer.

Inrichten werkplaats

Wil je de werkplaats drastisch opruimen of herinrichten?

Laat je team een soort moodboard maken met wensen voor de inrichting van hun werkgebied.


Observatieronde

Wat kun je met een observatieronde?

Tijdens een observatieronde loop je over het terrein of ben je op de werkplek en let je op de veiligheid. 

Taak Risico Analyse (TRA)

Wat is een TRA en wat heb je eraan?

Een taak risico analyse is een evaluatie van risicovolle taken. Met een speciale tool maak je een berekening van de risico's. Je zoekt vervolgens beheersmaatregelen voor het veilig uitvoeren van een risicovolle taak.

Toolbox

Wat is een toolbox en wat heb je eraan?

Een toolbox is een korte presentatie over een relevant veiligheidsonderwerp.

Spullen kwijt

Je medewerkers zijn steeds vanalles kwijt.

Je medewerkers zijn regelmatig gereedschap en onderdelen kwijt. Dit zorgt voor onnodig lange looptijden, ergernis en late oplevering.

Checklijsten

Net een grote opruimactie achter de rug, is het weer een chaos op de werkvloer.

Los dit op door checklijsten te gebruiken.

5S Checklijst

Is het tijd voor orde & netheid op de werkvloer?

Maak een start met deze 5S checklijst.

 

VEILIGE WERKVLOER

Veilig werken

De RI&E klaar...en dan? 

Sommige risico's en gevolgen worden als onschuldig gezien, waardoor bewust veiligheidsregels worden overtreden. 

RI&E en de praktijk

Veiligheid op de werkvloer. 

Het gaat erom wat je in de praktijk doet met een RI&E.

Fysieke belasting

Wat is fysieke belasting en hoe voorkom je dat?

Fysieke belasting is het belasten van je lichaam. Als je het te lang te veel of te weinig belast dan spreek je van over- of onderbelasting.

 

INFORMATIEVOORZIENING


Mappen

 Informatievoorziening op de werkvloer.

Informatie moet voor iedereen en direct op de werkvloer beschikbaar zijn. Dat kan met behulp van deze 4 mappen.

Visuele communicatie

Verdwijnen goede voornemens samen met de notulen in het archief?

Hou jezelf en je team scherp door visuele communicatie op de werkvloer toe te passen.

Schaduwbord

Zijn jouw medewerkers regelmatig gereedschap kwijt?

Dan zorgt dit voor onnodig lange zoekmomenten, ergernis en vertraging van de productie. 

 

OVERLEGGEN


Dienststart

Is aan het eind van de dag het werk toch niet af? 

Voorkom onnodige vertraging op de werkvloer met de dienststart.

Tussen-evaluatie

Is aan het eind van de dag het werk toch niet af? 

Voorkom onnodige vertraging op de werkvloer met de tussenevaluatie.

Kort Team Overleg

Zoek je steeds tussendoor oplossingen voor ieder probleem? 

Verwacht je team inmiddels dat je diréct alle issues oplost? Ook al is er geen echte brand? Geef jezelf de tijd voor antwoorden en oplossingen door een Kort Team Overleg.

 

PERSONEEL


Personeelszaken

Welke personeelszaken moet je allemaal op orde hebben?

Als ondernemer met personeel moet je een hele waslijst met personeelszaken voor elkaar hebben. Zie de checklijst.

Vertrouwenspersoon

Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Ook op de werkvloer van het kleine MKB!

Inwerken medewerker

5 redenen waarom het misgaat met het inwerken van een nieuwe medewerker

Er zitten 24 uur in een dag en die wil je echt niet allemaal besteden aan het inwerken van een nieuwe medewerker.

Je team heeft er ook geen tijd voor. Of zin in. Je bent echter wel van ze afhankelijk. Zij weten immers hoe alles werkt, want er ligt nog te weinig vast. 

PSA Psychosociale Arbeidsbelasting

Wat is PSA en wat kun je doen om dat te voorkomen?

Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht om PSA te voorkomen. Het is dan ook altijd een onderwerp in de RI&E.


 

GEEF ME EEN TIP OVER...


Loop jij ergens tegenaan waarbij je wel wat hulp kunt gebruiken? Laat het me weten, mogelijk heb ik hier al eens mee te maken gehad en kan ik vrijblijvend een oplossing bieden waar jij wat aan hebt. 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn