RI&E EN VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING
voor het kleine MKB in Groningen, Friesland en Drenthe

Hier vind je informatie & tips over veilig en praktisch werken

Klik op een knop hieronder voor een uitgebreide omschrijving. 


Diensten en producten

Een korte toelichting op de NRdoet diensten en producten.

Aanbod veiligheidskundige ondersteuning

Hoe ziet de veiligheidskundige ondersteuning eruit?

Je hebt keuze uit een RI&E abonnement en losse diensten en producten. 

Wat is een RI&E

De RI&E is de eerste stap naar een veilige werkvloer.

Eén van de wettelijke verplichtingen voor een bedrijf vanaf 1 medewerker is een RI&E. Maar wat is dat nou eigenlijk?

Preventiemedewerker

Heb je al een preventiemedewerker?

In ieder bedrijf vanaf 1 medewerker moet een preventiemedewerker zijn, maar wat doet deze eigenlijk?

Arbowet

Over wettelijke verplichtingen gericht op Arboveiligheid. 

Er is meer nodig dan een RI&E en een preventiemedewerker.

RI&E en de praktijk

Veiligheid op de werkvloer. 

Het gaat erom wat je in de praktijk doet met een RI&E.

Arbobeleid

Wat is een arbobeleid en wat heb je eraan?

Het arbobeleid is een document waarin precies staat welk beleid jouw bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. 

Veilig werken

De RI&E klaar...en dan? 

Sommige risico's en gevolgen worden als onschuldig gezien, waardoor bewust veiligheidsregels worden overtreden. 

De RI&E voor het kleine MKB

NRdoet de RI&E voor het kleine MBK.

Want hoe kan het kleine MKB nou precies weten wat vereist is? 

Verdiepende RI&E

Heb je de basis Risico Inventarisatie en Evaluatie ingevuld?

Dan moet je voor de deze onderwerpen ook nog de specifieke risico’s onderzoeken en evalueren.

Plan van aanpak

Wat is een plan van aanpak en wat heb je eraan? 

In een plan van aanpak staan alle te nemen maatregelen tegen de geïnventariseerde risico's, de verantwoordelijken, termijnen en wat de maatregelen opleveren.

Toolbox

Wat is een toolbox en wat heb je eraan?

Een toolbox is een korte presentatie over een relevant veiligheidsonderwerp.

Last Minute Risico Analyse

Wat is een LMRA en wat heb je eraan?

Een last minute risico analyse is een kaart met een aantal aandachtspunten voor de risico's van het werk vlak voor de start om de risico's verder te beperken.

Taak Risico Analyse (TRA)

Wat is een TRA en wat heb je eraan?

Een taak risico analyse is een evaluatie van risicovolle taken. Met een speciale tool maak je een berekening van de risico's. Je zoekt vervolgens beheersmaatregelen voor het veilig uitvoeren van een risicovolle taak. 

Fysieke belasting

Wat is fysieke belasting en hoe voorkom je dat?

Fysieke belasting is het belasten van je lichaam. Als je het te lang te veel of te weinig belast dan spreek je van over- of onderbelasting.

BHV plan

Wat is een BHV plan en wat heb je eraan?

In een BHV plan (of bedrijfsnoodplan) vindt je informatie over wat er van jouw bedrijf wordt verwacht gericht op de bedrijfshulpverlening.

Mappen

Informatievoorziening op de werkvloer.

Informatie moet voor iedereen en direct op de werkvloer beschikbaar zijn. Dat kan met behulp van deze 4 mappen.

Personeelszaken

Welke personeelszaken moet je allemaal op orde hebben?

Als ondernemer met personeel moet je een hele waslijst met personeelszaken voor elkaar hebben. Zie de checklijst.

Vertrouwenspersoon

Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Ook op de werkvloer van het kleine MKB!

Veiligheidskalender

De veiligheidskalender triggert en geeft de preventiemedewerker overzicht

De preventiemedewerker heeft nogal wat veiligheidsacties te doen in een jaar. Omdat dit meestal naast het reguliere werk moet, schieten die acties er vaak bij in.


Inrichten werkplaats

Wil je de werkplaats drastisch opruimen of herinrichten?

Laat je team een soort moodboard maken met wensen voor de inrichting van hun werkgebied.

Spullen kwijt

 Je medewerkers zijn steeds vanalles kwijt.

Je medewerkers zijn regelmatig gereedschap en onderdelen kwijt. Dit zorgt voor onnodig lange looptijden, ergernis en late oplevering. 

Quick Win Team

Merk je ontevredenheid op de werkvloer?

Ontdekt wat je team precies nodig heeft om het werk zo goed en prettig mogelijk te doen door een Quik Win Team op de werkvloer.

Dienststart

Is aan het eind van de dag het werk toch niet af? 

Voorkom onnodige vertraging op de werkvloer met de dienststart.

Checklijsten

Net een grote opruimactie achter de rug, is het weer een chaos op de werkvloer.

Los dit op door checklijsten te gebruiken.

Tussen-evaluatie

Is aan het eind van de dag het werk toch niet af? 

Voorkom onnodige vertraging op de werkvloer met de tussenevaluatie.

Visuele communicatie

Verdwijnen goede voornemens samen met de notulen in het archief?

Hou jezelf en je team scherp door visuele communicatie op de werkvloer toe te passen.

Kort Team Overleg

Zoek je steeds tussendoor oplossingen voor ieder probleem? 

Verwacht je team inmiddels dat je diréct alle issues oplost? Ook al is er geen echte brand? Geef jezelf de tijd voor antwoorden en oplossingen door een Kort Team Overleg.

Schaduwbord

Zijn jouw medewerkers regelmatig gereedschap kwijt?

Voorkom deze ergernis door een schaduwbord. 

5S Checklijst

Is het tijd voor orde & netheid op de werkvloer?

Maak een start met deze 5S checklijst.

Inwerken medewerker

5 redenen waarom het misgaat met het inwerken van een nieuwe medewerker.

Check de oplossingen.

Werkplekinspectie

Wat kun je met een werkplekinspectie?

Tijdens je werk ben je geconcentreerd bezig en zie je uiteindelijk niet meer wat er misgaat of mis kán gaan. 

Observatieronde

Wat kun je met een observatieronde?

Tijdens een observatieronde loop je over het terrein of ben je op de werkplek en let je op de veiligheid. 

BLOGS

Ga naar blogs om meer te lezen over NRdoet


Loop jij ergens tegenaan waarbij je wel wat hulp kunt gebruiken? Laat het me weten, mogelijk heb ik hier al eens mee te maken gehad en kan ik vrijblijvend een oplossing bieden waar jij wat aan hebt.

GEEF ME EEN TIP OVER...
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn