NRdoet
Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe

Meer informatie over onderdelen in de Arbowet

Scrol naar beneden en klik op een oranje (veiligheid) of blauwe (tips) balk voor de toelichting.


Arbowet

Over wettelijke verplichtingen gericht op Arboveiligheid. 

Er is meer nodig dan een RI&E en een preventiemedewerker. 

Preventiemedewerker

Heb je al een preventiemedewerker?

In ieder bedrijf vanaf 1 medewerker moet een preventiemedewerker zijn, maar wat doet deze eigenlijk?

Plan van aanpak

Wat is een plan van aanpak en wat heb je eraan? 

In een plan van aanpak staan alle te nemen maatregelen tegen de geïnventariseerde risico's, de verantwoordelijken, termijnen en wat de maatregelen opleveren.

Verdiepende RI&E

Heb je de basis Risico Inventarisatie en Evaluatie ingevuld?

Dan moet je voor de deze onderwerpen ook nog de specifieke risico’s onderzoeken en evalueren.

Wat is een RI&E

De RI&E is de eerste stap naar een veilige werkvloer.

Eén van de wettelijke verplichtingen voor een bedrijf vanaf 1 medewerker is een RI&E. Maar wat is dat nou eigenlijk?

Arbobeleid

Wat is een arbobeleid en wat heb je eraan?

Het arbobeleid is een document waarin precies staat welk beleid jouw bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden.

BHV plan

Wat is een BHV plan en wat heb je eraan?

In een BHV plan (of bedrijfsnoodplan) vindt je informatie over wat er van jouw bedrijf wordt verwacht gericht op de bedrijfshulpverlening.

RI&E toetsen

De RI&E moet in veel gevallen getoetst worden

Het niet laten toetsen van de RI&E kan je een boete opleveren. En je moet de RI&E alsnog laten toetsen door een deskundige.

Arbeidshygiënische strategie

Wat is de Arbeidshygiënische strategie en hoe werkt het?

Voor het wegnemen of verlagen van risico's ben je als werkgever wettelijk verplicht het voorgeschreven stappenplan van de Arbeidshygiënische strategie te volgen.

Fysieke belasting

Wat is fysieke belasting en hoe voorkom je dat?

Fysieke belasting gaat over het over- of onderbelasten van je lichaam. Een derde van de werkgerelateerde verzuimdagen ontstaat door fysieke overbelasting.  
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn