NRdoet
Veiligheidskundige Trainer Vertrouwenspersoon voor het kleine MKB

NRdoet de RI&E voor het kleine MBK

Het kleine MKB heeft minder dan 50 medewerkers in dienst. Hier horen trouwens ook vrijwilligers, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers bij

Jaarlijks zijn er meer dan 200.000 arbeidsongevallen waarvan 2300 ernstig en in 2019 zelfs 69 dodelijk. Veel ernstige ongevallen gebeuren op de werkvloer van het kleine MKB. Vaak ontbreekt daar de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en zonder goede RI&E is niet duidelijk welke risico’s er zijn en hoe deze beheerst kunnen worden.Waarom geen RI&E?

Hoe kan het kleine MKB nou precies weten wat vereist is? Er zijn voldoende informatiebronnen, nieuwsbrieven van de branchevereniging (als daar al sprake van is) en internet staat vol met informatie, maar als de drukke ondernemer geen tijd heeft voor het lezen van mail en niet weet wat vereist is, hoe weet hij dan wat en waar te zoeken? Je weet niet wat je niet weet.
Grote bedrijven hebben meestal de luxe van een eigen veiligheidskundige, een HR of een personeelsvertegenwoordiging die vaak bijdragen aan de RI&E. Maar ook daar blijft veilig werken een uitdaging.

 

Tijd, kennis en triggers

Vaak is ook niet bekend dat een preventiemedewerker nodig is. Tot zo’n 25 medewerkers mag de directeur die rol op zich nemen, maar daarboven moet er toch echt een eigen medewerker, gedeeltelijk, voor vrijgesteld worden.

Het is belangrijk dat de preventiemedewerker structureel TIJD vrijmaakt om zich te richten op veiligheid. Denk aan bijvoorbeeld observatierondes of werkplekinspecties. Is alles in en aan het gebouw zoals het hoort te zijn? Werkt iedereen veilig? Maar zonder KENNIS over specifieke voorschriften kan hij daar geen antwoord op geven. Je weet immers niet wat je niet weet. Een korte algemene training geeft niet altijd de kennis die noodzakelijk is voor de specifieke risico’s in een bedrijf.
Het voor de eerste keer opstellen van een RI&E, het plan van aanpak, een BHV plan, Taak Risico Analyse (TRA), Last Minute Risico Analyse (LMRA) of Toolboxen, kost een eeuwigheid als veiligheid ‘erbij’ wordt gedaan. En dan moet de RI&E ook nog worden bijgehouden en de beheersmaatregelen toegepast.

Een veilige werkvloer én voldoen aan de Arbowet is al een uitdaging voor een gemotiveerde, geïnstrueerde preventiemedewerker die structureel tijd vrijmaakt voor veiligheid, maar helemaal voor het kleine MKB.

 

Zelfs als een preventiemedewerker is opgeleid en tijd maakt voor veiligheidszaken, blijft ondersteuning van een deskundige nodig. 

Enerzijds voor de kennis, maar ook alert te blijven. Het is gemakkelijk om veiligheidszaken vooruit te schuiven in tijden van drukte. Een trigger van buitenaf zorgt dat de preventiemedewerker tijd blijft besteden aan veiligheid en het bedrijf blijft voldoen aan de wettelijke voorschriften. Als die triggers, tijd en kennis niet in het bedrijf aanwezig zijn kan ondersteuning worden ingekocht bij een branchevereniging, de eigen arbodienst of natuurlijk een veiligheidskundige.


‘Even’ ieder jaar een RIE’tje laten doen en het er verder bij laten, is meestal niet genoeg. Daar wordt de werkvloer niet veiliger van.

Maar ik snap het wel. Veiligheid draagt niet zichtbaar bij aan de productie en het komt niet voor zichzelf op, tot er een ongeval gebeurt. Dan is de invloed op de productie en winst wel zichtbaar. Daarom blijft veiligheidskundige ondersteuning belangrijk, intern of extern. Voor informatie, tijdbesparing en triggers. 


En dan


Zodra de risico’s helder zijn, de preventiemedewerker is ingewerkt en de beheersmaatregelen zijn doorgevoerd is de hoogste berg overwonnen. Dan kan veiligheid op de werkvloer onderdeel worden van de bedrijfsvoering. Maar borgen is de volgende stap. Eerst de RI&E maar eens doen.


NRdoet staat voor je klaar!
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn