NRdoet
Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe

Wat is een Last Minute Risico Analyse (LMRA) en wat heb je eraan?


Een Last Minute Risico Analyse (LMRA) is een korte risicobeoordeling vlak voordat je met het werk begint 

Je checkt of je rekening hebt gehouden met alle mogelijke risico’s op gebied van veiligheid, gezondheid, en milieu. Ook kijk je of je alle maatregelen hebt genomen om ongevallen te voorkomen. Is dat nog niet zo? Dan begin je niet met je werk.


Een LMRA is slechts een onderdeel van het veiligheidsproces op de werkvloer

Met alleen een LMRA creëer je dus geen veiliger werkvloer!

Al eerder heb je een RI&E laten doen of zijn er TRA * gemaakt. De procedures zijn helder, net als de werkinstructies. 

Maar er kan, vlak voor je met je werk begint, iets veranderen aan de werkzaamheden, de werkomgeving of werkplek. En dan ontstaan er misschien nieuwe risico’s.

Doe daarom altijd, zelfs na een korte pauze, een LMRA.

Alle soorten werkzaamheden brengen andere risico’s met zich mee. 

Dit heb ik nodig

 

 

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid én die van de collega’s

De LMRA wordt uitgevoerd door:

  • de houder van de werkvergunning samen met de uitvoerenden
  • uitvoerend personeel


Doe het samen

Bepaal samen welke risico’s er bij welk werk kunnen voorkomen. Als de risico's nog niet in de RI&E staan, zet ze er dan alsnog bij. Ook tijdens een werkplekinspectie kun je (nieuwe) risico's tegenkomen. Bespreek relevante risico's ook tijdens een toolbox ***.


Een LMRA stel je samen op en pas je altijd en allemaal toe. 

Stap 1

bepaal de risico’s

Denk aan gevaar voor:

·        struikelen
·        vallende voorwerpen
·        vallen van hoogte
·        explosie
·        gevaarlijke stoffen
·        elektrocutie
·        beknelling
·        milieu
·        ….

Bespreek samen wat het gevolg van deze risico’s kan zijn en hoe groot de kans is dat het gebeurt.


Stap 2 

bepaal welke kennis en informatie nodig is

·        wat zijn de taken
·        welke veiligheidsmaatregelen moet ik toepassen (inhoud tra)
·        wat staat in de werkvergunning
·        wat staat in de werkinstructie
·        waar zijn de vluchtroutes
·        waar is de verzamelplaats
·        waar is de EHBO kit
·        waar zijn de brandblussers


Stap 3 

bepaal aan welke voorwaarden moet voldaan worden

Denk aan:

·        de weersomstandigheden
·        goedgekeurd gereedschap
·        opgeruimde werkplek
·        welke pbm’s zijn nodig
·        veilige werkplek (verlichting, ruimte, …)

Als de omstandigheden niet voldoen, welke acties kun je dan nemen om toch veilig te werken?

 

Algemeen LMRA voorbeeld

·        Ik weet wat mijn werkzaamheden zijn
·        De werkplek en de omgeving is veilig
·        Ik ken alle veiligheidsvoorschriften
·        Ik herken de gevaren van mijn werk
·        Ik heb de juiste PBM’s
·        Mijn gereedschap is goedgekeurd en in goede staat
·        Ik weet wat ik moet doen als er iets misgaat


 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn