NRdoet
Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe

Informatievoorziening op de werkvloer

Tijdens een RI&E traject worden deze 4 voor iedere medewerker herkenbare mappen gevuld 

Wees gerust, ik zet ze niet bij het eerste bezoek op tafel met de melding "vul deze maar even". Dat gebeurt organisch tijdens het RI&E traject en in de volgorde die past bij het bedrijf.


De mappen werken als een 'trigger'

Deze opvallende mappen staan op een, voor iedere medewerker, zichtbare plek in het bedrijf.

Dit wil ik ook!

Door regelmatig iets over de inhoud te zeggen, een toolbox te geven, een werkplekinspectie te lopen, of iets anders dat met veiligheid te maken heeft, helpen ze jou en je medewerkers om bewust te blijven van de inhoud.

  • We beginnen altijd met de map Risico Inventarisatie & Evaluatie nadat de RI&E is doorlopen en de acties uit het plan van aanpak worden opgepakt. Het is natuurlijk gemakkelijk om alles op de computer te bewerken en bewaren, maar ook noodzakelijk dat jouw medewerkers betrokken worden bij de RI&E en op de hoogte blijven van de voortgang. Dus hou je medewerkers op de hoogte in woord en geschrift. Dat woord doe je tijdens een overleg en het geschrift zit in deze map.
  • Alle beschikbare BHV informatie doe je in de map BHV plan. Mocht er nog een plan opgesteld moeten worden dan heb ik daarvoor een BHV format * waarmee je zelf aan de slag kunt, maar ik kan dit ook voor je opstellen. 
  • De map Keuring & Onderhoud kun je vaak snel vullen met informatie die je al hebt. Sommige informatie heb je waarschijnlijk online waar alleen jij met een inlogcode bij kunt. Omdat alle informatie voor alle medewerkers beschikbaar moet zijn beveel ik altijd aan om de boel uit te printen en in de map te doen. Zo kan iedere medewerker, bijvoorbeeld bij twijfel over een bepaald stuk gereedschap, even snel in de map kijken. Of een medewerker wil meer informatie over welke persoonlijke beschermingsmiddelen hij ook nog maar nodig heeft bij het gebruik van een gevaarlijke stof. Overigens zijn hier ook instructiekaarten gevaarlijke stoffen voor die niet in de map gaan.
  • Dan is er nog de map Veiligheid op de werkvloer. Hierin kunnen je medewerkers alle informatie vinden over veilig werken en staat beschreven wat er van hun wordt verwacht en wat zij van het bedrijf mogen verwachten. 

De inhoudsopgave van de mappen staat overigens niet vast.
Het is een leidraad en je kunt ze naar eigen inzicht aanpassen.

De inhoud van de mappen is dynamisch

Je zet de mappen niet op de plank om er na een jaar weer even naar te kijken. Nieuwe werkwijzen, extra medewerkers, nieuwe machines, een (bijna) ongeval, ... alles verwerk je in de documenten die ik beschikbaar heb gesteld, print je uit en gaan in de map. En je medewerkers hou je op de hoogte zodra er wat is aangepast.


 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn