NRdoet
Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe

Wat is een plan van aanpak en wat heb je eraan?

In een plan van aanpak staan alle te nemen maatregelen tegen de geïnventariseerde risico's, de verantwoordelijken, termijnen en kosten. Een plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Eerst zijn met de RI&E alle risico's geïnventariseerd en is bekend wat je kunt doen om de risico's weg te nemen of beheersbaar te maken. Dan ga je per onderwerp specifiek beschrijven wie, wat, wanneer en hoe gaat oppakken, dat is het plan van aanpak.


Keuringen

Stel dat de arbeidsmiddelen in jouw bedrijf nog niet periodiek gekeurd worden door een deskundige (onderwerp). Dan kan er tijdens het werk een keer iets misgaan (risico). Je moet er in ieder geval voor zorgen dat de arbeidsmiddelen periodiek gekeurd worden door een deskundige (voorgestelde maatregel). 


Die specifieke informatie over hoe je dit gaat oppakken zet je het liefst in een tabel (excel) per onderwerp. Daarin kun je namelijk gemakkelijk informatie aanpassen en als een actie 'af' is zet het het op groen.

Ik kan wel wat hulp gebruikenVOORGESTELDE MAATREGEL

  • wat neemt het risico (tijdelijk) weg en welke maatregel kun je toepassen om zo veilig mogelijk te werken.

PLAN VAN  AANPAK

  • hier vul je in wat je precies gaat doen om het risico of de tekortkoming weg te nemen. Daarbij kun je de voorgestelde maatregel overnemen en details toevoegen over het hoe. Of bepaal een eigen maatregel. Zolang het risico of tekortkoming maar wordt weggenomen. Wees zo specifiek mogelijk.

KOSTEN

  • noteer hier de geschatte kosten die gemaakt moeten worden om de tekortkoming op te lossen. Het is voldoende om de kosten die je maakt om materialen, middelen of diensten in te kopen.

VERANTWOORDELIJKE

  • wie gaat ervoor zorgen dat de risico's en tekortkomingen worden weggenomen? Dit kunnen meer mensen zijn als het om meer acties gaat voor dit punt. Wees ook hier zo specifiek mogelijk.

STARTDATUM

  • datum waarop gestart wordt met de maatregel om het risico weg te nemen.

STREEFDATUM

  • gewenste datum waarop de maatregel is doorgevoerd en het risico is weggenomen.

EINDDATUM

  • datum waarop dit punt is afgehandeld omdat het risico is weggenomen en volledig wordt voldaan aan de wet.


Het is echt geweldig om de lijst met acties steeds korter te zien worden! 

En toch is de informatie van die actie altijd terug te vinden door gewoon een filter uit te zetten.

De meeste overzichten kun je vanuit een branche instrument downloaden in excel.

In excel kun je heel gemakkelijk regels zichtbaar en onzichtbaar maken door filters toe te passen. Als ik de RI&E voor je heb gedaan draag ik het bestand aan jou over. Ik leer je hoe het in het vervolg zelf kunt bewerken en bijhouden.  
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn