NRdoet
Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe

Wat is een preventiemedewerker en wat doet deze eigenlijk?

Heb je al een preventiemedewerker in jouw bedrijf gekozen? Iemand die zich bezig houdt met veiligheid?

De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor een veilige werkvloer, door het creëren van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Arbowet art.13 lid 7

Als je niet meer dan 25 medewerkers hebt mag de directeur ook zelf de preventiemedewerker zijn. 

Tot op zekere hoogte mag je zelf bepalen welke taken de preventiemedewerker uitvoert. De Arbowet bevat op dit punt enkele minimumvereisten. De preventiemedewerker nog meer laten doen mag dus altijd, maar minder niet.

Ik train en ondersteun de preventiemedewerker op de werkvloer

Taken van de preventiemedewerker

  • Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E en het helpen uitvoeren van de beheersmaatregelen uit het plan van aanpak.
  • Advies geven aan en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Of, als deze er niet zijn, de belanghebbende werknemers.
  • Adviseren aan en samenwerken met bedrijfsarts en andere arbeidsdienstverleners.


De SZW spreekt altijd de werkgever aan als iets niet in orde is, niet de preventiemedewerker

De preventiemedewerker is bij deze taken nooit volledig verantwoordelijkheid of aansprakelijk. Als de Inspectie SZW constateert dat er geen actuele RI&E is of een onvolledig plan van aanpak, dan is de werkgever verantwoordelijk.


 

VeiligheidsgtrainingenBeschikt de preventiemedewerker over de positie, kennis, ervaring, middelen en tijd om zijn taken goed uit te kunnen voeren?

Een onafhankelijke en zelfstandige positie is belangrijk. De preventiemedewerker moet vrijuit kunnen werken aan veilig en gezond werken. Daarbij geeft hij gevraagd, maar ook ongevraagd advies over Arbozaken. De wet verplicht de werkgever dan ook om die vrijheid te garanderen en verbiedt hem preventiemedewerkers te benadelen. Ook genieten preventiemedewerkers dezelfde ontslagbescherming als een OR-lid. Ze mogen dus niet worden benadeeld of ontslagen als zij bijvoorbeeld een standpunt innemen waar de werkgever minder blij mee is. 

Ook kennis en ervaring op het gebied van gezond en veilig werken zijn belangrijk. Hij is aanspreekpunt als het gaat om Arbozaken en kan voorlichting en instructies geven op gebied van veiligheid. Gelukkig hoeft hij niet alles zelf te weten, maar wel waar de informatie gevonden kan worden. 

Een preventiemedewerker moet op zijn minst een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het plan van aanpak. Een basisopleiding preventiewerk is daarom zeker handig. Kennisvereisten hangen dus af van de aanwezige risico's in de bedrijfssituatie en zijn daarom niet specifiek in de wetgeving vastgelegd. 

 

Preventiemedewerkers hoeven niet alles zelf te kunnen. Voor specifieke zaken zijn externe deskundigen in te schakelen

Je mag ervan uitgaan dat een preventiemedewerker in elk geval het volgende kan:

  • Informatie verstrekken en voorlichting geven over gezond en veilig werken;
  • de bekendste arbeidsrisico’s in de branche kent en kan beoordelen of deze van toepassing zijn op de eigen werkvloer;
  • verbetermogelijkheden kent en deze kan vertalen naar een concreet voorstel voor de eigen werkvloer;
  • maatregelen op het gebied van veilig en gezond werken kan (laten) uitvoeren en erop toezien dat dit goed gebeurt.


Heeft de preventiemedewerker voldoende tijd voor zijn taken?

Tot slot moet een preventiemedewerker de middelen en tijd hebben die nodig zijn om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. Hij moet in voldoende mate zijn vrijgesteld van andere werkzaamheden. En is er bijvoorbeeld een opleiding, een inkoopbudget of een eigen archiefkast nodig, dan moet je ervoor zorgen dat die er komen.

Ook goed is als de preventiemedewerker met de computer overweg kan, specifieke risico’s in het bedrijf kent, graag het goede voorbeeld geeft in zich inleven in de situaties van zijn collega’s.

 

Na de inventarisatie bepaal je welke ondersteuning je verder nog nodig hebt

Als de RI&E is ingevuld, kun je op basis van de uitkomsten beoordelen welke positie, kennis, ervaring, middelen en tijd nodig zijn. Hieruit blijkt immers welke arbeidsrisico’s er zijn in het bedrijf en waar concreet knelpunten liggen. En dus ook wat iemand moet kunnen, mogen en weten om daarmee aan de slag te gaan. En hoeveel tijd en middelen hij daarvoor nodig heeft.


 

Ik wil graag een preventiemedewerker in mijn bedrijf laten opleidenBovenstaande informatie (en meer) is online te vinden bij www.rie.nl.

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn