RI&E EN VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING
voor het MKB in Groningen, Friesland en Drenthe

Kies voor een abonnement voor de RI&E én een jaar lang veiligheidskundige training en ondersteuning van de preventiemedewerker. 

Kies het + of ++ abonnement voor het 1e jaar. We starten met het op- of bijstellen van de RI&E en zorgen dat de acties in het plan van aanpak in orde komen. In jaar 2 loopt alles al en heb je voldoende aan alleen de ondersteuning. 

RI&E ABONNEMENT

per maand
of in 1 keer

1e JAAR ++

260
2860

1e JAAR+

190
2090

2e JAAR

85
935

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Uitvoeren op 1 locatie + adviezen t.b.v. plan van aanpak

O

O


Plan van aanpak 
Samen met preventiemedewerker opstellen

O

O


Taak Risico Analyse
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

OLast Minute Risico Analyse
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

OToolbox 
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

O

O


Werkplekinspectie
Eénmalig samen uitvoeren + opstellen + format

OBHV plan
Basisplan, invulinstructie en invuldocument om zelf mee aan de slag te gaan

O

O


Preventiemedewerker 
Ondersteunen via whatsapp of mail

O

O

O

Mappen 
Ingericht voor alle papieren

O

O


Jaarplanning 
Voor preventiemedewerker

O

O


 

JA, IK WIL EEN ABONNEMENT


TOELICHTING OP DIENSTEN EN PRODUCTEN 
E-mailen
Bellen
LinkedIn