FLEXIBELE VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING
voor het MKB in Groningen, Friesland en Drenthe

Liever alleen de RI&E of losse diensten?

RI&E en LOS AANBOD

TARIEF

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Uitvoeren op 1 locatie + adviezen t.b.v. plan van aanpak

595

Plan van aanpak 
Samen met preventiemedewerker opstellen

340

Verdiepende Risico Inventarisatie en Evaluatie
Uitvoeren verdiepende RI&E + adviezen t.b.v. plan van aanpak

n.t.b.

Taak Risico Analyse
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

85 pu

Taak Risico Analyse
Instrueren team

85 pu

Last Minute Risico Analyse
Eénmalig samen opstellen + format

85 pu

Last Minute Risico Analyse
Instrueren team

85 pu

Toolbox 
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

85 pu

Toolbox 
Instrueren team

85 pu

Werkplekinspectie
éénmalig samen uitvoeren + opstellen + format

85 pu

Werkplekinspectie
Uitvoeren en rapport opstellen

85 pu

BHV plan
Basisplan, invulinstructie en invuldocument om zelf mee aan de slag te gaan

85

Preventiemedewerker 
Ondersteunen via whatsapp of mail

85 pu

Mappen 
Ingericht voor alle papieren

10 pst

Jaarplanning 
Voor preventiemedewerker

io

Instructies
Maken of verzamelen van instructies

85 pu

Instructies
Instrueren team

85 pu

Inventarisatie middelen
Veiligheidsinformatiebladen opzoeken, gebruiksinstructies opstellen + formats

85 pu

Arbobeleid
Format Arbobeleid, verzuimprotocol en -beleid om zelf mee aan de slag te gaan

50

Check gevaarlijke stoffen
Grenswaarden en voorschriften op basis van zelf ingevulde checklijst

85 pst


Toch maar een abonnement?


Toelichting op diensten en producten 
E-mailen
Bellen
LinkedIn