NRdoet
Veiligheidskundige Trainer Vertrouwenspersoon voor het kleine MKB

Het gaat erom wat je in de praktijk doet met de RI&E


Veiligheid en wettelijke verplichtingen

Al vanaf 1 medewerker (vrijwilligers, stagiaires, uitzendkrachten en zzp’ers tellen mee) moet je aan allerlei veiligheidseisen voldoen. Een preventiemedewerker is bijvoorbeeld verplicht volgens de Arbowet en een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is ook een vereiste.

Met de RI&E krijg je inzicht in de risico's in jouw bedrijf en weet je wat je moet doen om die risico's weg te nemen. Vanuit die RI&E volgen plannen van aanpak met acties voor een veilige werkomgeving. 


Tijdens het werk gebeuren de ongelukken

Oké, dan heb je de RI&E voor elkaar en een mooi plan van aanpak. Maar dan ben je er nog niet, want juist tíjdens het werk op de werkplek gebeuren de ongelukken of ontstaat fysieke over- of onderbelasting. Soms duurt het jaren voordat de gevolgen van onveilig werken zichtbaar worden. Denk aan het werken met gevaarlijke stoffen. Zelfs houtstof kan kanker veroorzaken.

Om de werkplek veilig te houden moeten er regelmatig werkplekinspecties worden gedaan. In sommige gevallen worden taak risico analyses opgesteld, moeten last minute risico analyses worden gevolgd en toolboxen en veiligheidsinstructies worden gegeven. En dan moet er ook op worden toegezien dat er écht veilig gewerkt wordt. 

 

Maak het aantoonbaar

Dan is het vastleggen en bijhouden van afspraken nog van belang. Net als het aanleggen van mappen met belangrijke informatie. Denk aan het BHV plan, de veiligheidsinformatiebladeninstructiekaarten, gevaarlijke stoffenkeurings- en onderhoudsrapporten, etc.Verzekering

Niet alleen voor de gezondheid van de mensen op de werkvloer zijn de veiligheidsvoorschriften belangrijk. Ook voor de gezondheid van jouw bedrijf, want verzuim is duur. Daarbij wil ook jouw verzekering graag dat je de boel op orde hebt.

 

Kennis en tijd

Kortom, al deze zaken kosten, zeker in het begin, kennis en tijd. Veel bedrijven, vooral de 'kleine' MKB'er lukt het vaak niet om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is immers geen corebusiness van een autogarage, timmerman, installatiebedrijf, dakdekker, administratiekantoor, of schoonmaakbedrijf om een RI&E op te stellen en die eerste grote 'bult' werk voor elkaar te krijgen. Maar als het eenmaal stáát dan is veiligheid op de werkvloer een 2e natuur en kost het amper nog tijd.


Hulp

Schakel een veiligheidskundige of je branchevereniging in om je met de eerste bult werk op weg te helpen. Je medewerkers en je bedrijf zijn het waard.

 

NRdoet staat voor je klaar!
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn