NRdoet
Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe

Hoe zit dat met die Risico Inventarisatie en Evaluatie (of RI&E of RIE)?


Een RI&E heb je al nodig vanaf 1 medewerker

Al vanaf 1 medewerker (stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zzp'ers tellen mee) moet je aan allerlei veiligheidseisen voldoen. Eén van die verplichtingen is een RI&E. 

Vanuit de RI&E volgt het plan van aanpak en neem je actie voor een veilige werkomgeving. De (verplichte) preventiemedewerker heeft daarbij een belangrijke rol.


Een RI&E is een overzicht van de risico's in jouw bedrijf en maatregelen om die risico's weg te nemen

  • Hiermee worden alle risico's in het bedrijf geïnventariseerd. Dit is de basisinformatie voor een veilige werkomgeving. 
  • Het plan van aanpak wordt samen met preventiemedewerker opgesteld. Hierin staan de acties die je moet nemen voor veiligheid op de werkvloer. 
  • Nadat het plan van aanpak is opgesteld wordt de RI&E getoetst door een KAM adviseur.
  • Arbowet art. 5 (bij ontbreken kunnen boetes oplopen tot € 4.500 bij ontbreken van een RI&E en €3.000 als er geen plan van aanpak is)
  • Check www.rie.nl voor meer informatie.
Het doorlopen van het RI&E proces kost tijd. Hou daar rekening mee.

Je zou niet de eerste zijn die enthousiast begint met de inventarisatie en niet de tijd neemt om het af te maken. Laat staan om de acties die volgen op te pakken.

Of je hebt al een RI&E, hebt een aantal acties opgepakt en vervolgens belanden de goede voornemens in de kast door de waan van de dag.
Hoeveel tijd het kost hangt af van jouw bedrijf, maar het doorlopen van de RI&E en het plan van aanpak is die eerste grote 'bult' werk. Daarop volgen de acties en die hoef je meestal niet allemaal in 1 keer op te pakken.

Je kunt zelf de RI&E opstellen of het uitbesteden

Er zijn veel RI&E instrumenten waar je uit kunt kiezen. In het kader onderaan deze pagina zie je links naar de beschikbare tools.

Mijn advies is om het door een deskundige  te laten doen. Dan weet je zeker dat de RI&E compleet is en dat het aan de Arbowet voldoet. 

Vind iemand waar je een klik mee hebt, die enthousiast is over jouw bedrijf en vooral  de mogelijkheden ziet. 

Van iemand die met een zuur gezicht steeds commentaar heeft raak je niet gemotiveerd en neem je toch moeilijk wat aan.

Gelukkig hebben de meeste deskundigen ervoor geleerd om jou goed op weg te helpen en vinden ze het leuk om te doen. Deskundigen kun je onder andere vinden bij jouw branchevereniging of Arbodienst. Of je neemt contact met mij op.


Het doel van een RI&E is dat je werkelijk en aantoonbaar iets doet aan de risico’s op de werkvloer. En dat je hierbij steeds rekening houdt met de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van jouw medewerkers.

Het is superhandig om een deskundige in te zetten. Iemand die jou precies laat zien hoe je dat in jouw bedrijf kunt aanpakken. Jij kunt verder met je werk en krijgt relevante informatie en handvatten om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.


Lees hieronder de informatie van het Arboportaal.

bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie---evaluatie

Als werkgever weet u hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes van uw bedrijf. Maar, wist u ook dat u wettelijk verplicht bent om een arbobeleid te hebben en dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hiervoor de basis is?

Wat is een RI&E?
In de RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie in kaart. Vervolgens maakt u een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Dit is van belang voor uw bedrijf en uw medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Een RI&E opstellen
U kunt een RI&E zelf opstellen of met behulp van zogenaamde RI&E-instrumenten. Een RI&E-instrument is een digitaal hulpmiddel en wijst u op de meest voorkomende risico’s binnen uw bedrijf.

Route naar RI&E
Met de online applicatie Route naar RI&E kunt u een RI&E voor uw bedrijf maken, op de manier die u zelf kiest. Via een paar vragen ontdekt u al welke routes mogelijk zijn en kunt u direct zelf aan de slag.

Start uw route op: routenaar.rie.nl
Route naar RI&E is een initiatief van: FNV, MKB Nederland, CNV, VCP, Uneto-VNI, VOB, TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zelf aan de slag met de RI&E?
Lees in deze flyer welke stappen je kunt doorlopen om een RI&E op te stellen. Of bekijk de animatie hieronder om meer te leren over wat een RI&E is en waarom deze zo belangrijk is.

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn