RI&E EN VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING
voor het kleine MKB in Groningen, Friesland en Drenthe

Wat is en Sidekick en wat heb je eraan?

De NRdoet Sidekick is jouw rechterhand en helpt je met het vinden van snelle oplossingen, pasklare praktische (lean) tools en een veilig bedrijf via een op jouw organisatie toegespitst plan

Heb je al een goed idee of strategisch businessplan, maar het ontbreekt je aan tijd en mensen om het te implementeren. Dan zorgt NRdoet voor een praktisch uitvoerbaar plan én voor implementatie op de werkvloer.

Hieronder een paar voorbeelden van praktische zaken die in een plan kunnen staan. 

Maar ik pak ze natuurlijk ook afzonderlijk op. Precies zoals jij het wilt 

PROCES

 • Procesverbeteringen implementeren 
 • Structureren werkzaamheden
 • Procesbeschrijvingen updaten en maken
 • Magazijninrichting optimaliseren
 • Checklijsten maken
 • Werkbeschrijvingen maken of aanpassen
 • Quick-wins opsporen en uitvoeren
 • Interne audit op aangenomen werk
 • Klachtenprocedure en -afhandeling opzetten

TEAM

 • Communicatie en samenwerking op de werkvloer verbeteren
 • Inzet personeel optimaliseren 
 • Medewerkerstevredenheid verhogen door praktische verbeteringen
 • Ordenen werkplekken, werkplaats en magazijn volgens 5S methodiek

 

NRdoet MINI SCAN

Met de MINI SCAN maak je zelf de risico's in jouw bedrijf zichtbaar.

Door bij de onderdelen ALGEMEEN, PERSONEEL, PROCES & VEILIGHEID 10 stellingen te beantwoorden zie je meteen waar je aandacht aan kunt besteden.

Vervolgens besluit je of en hoe en waarvoor je mij wilt inzetten.  

NRdoet BLUEPRINT

Met de gratis MINI SCAN heb je de risico's in jouw bedrijf zichtbaar gemaakt. 

De volgende stap is het toepassen van de BLUEPRINT. Dit zijn praktische tools die iedereen begrijpt en waarmee iedereen kan werken. 

Door de tools toe te passen zorg je voor een goede flow in jouw bedrijfsproces. 

ACTIE !

1. Op de MINI SCAN volgt de QUICK SCAN. Een uitgebreide opname van de processen in jouw bedrijf. Op basis van de uitkomst krijg je praktisch advies over de wijze waarop verbeteringen zijn te realiseren en je de tools uit de NRdoet blueprint kunt toepassen. 

2. De uitkomsten van de scans en het advies deel ik eerst met jou. Na jouw akkoord geef ik  een korte presentatie aan jouw team. De inhoud is toegespitst op jouw medewerkers en de processen in jouw bedrijf. Ik laat zien hoe je, samen met je team, de processen naar een hoger niveau kunt tillen.

3. Na de presentatie implementeren we de verbeteringen. Dit kunnen lean-tools zijn, proceswijzigingen, het vastleggen van nieuwe of bestaande werkzaamheden. Het optimaal inzetten van medewerkers kan ook van grote toegevoegde waarde zijn. Net als orde & netheid, de basis voor overzicht en structuur

4. Ongeveer 2 maanden na de implementatie kom ik langs voor een 2e gratis mini scan. Hieruit zal blijken of de verbeteringen zichtbaar zijn en of de tools nog op de juiste manier gebruikt worden. We bespreken samen of ik nog ergens mee kan helpen. 

Je krijgt een basis die zo is ingericht dat toekomstige problemen slechts issues zijn die snel door je eigen tevreden medewerkers opgelost worden

De doorlooptijd van de QUICK SCAN en de implementatie van de NRdoet blueprint is afhankelijk van diverse factoren. Na de intake geef ik hiervoor een indicatie. 

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn