RI&E EN VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING
voor het kleine MKB in Groningen, Friesland en Drenthe

Wat is een Taak Risico Analyse (TRA) en wat heb je eraan?

Met een TRA beoordeel je de gevaren die zich kunnen voordoen bij het uitvoeren van risicovolle taken. Door de stappen van een TRA te doorlopen kun je goed inschatten welke gevaren er zijn, hoe groot ze zijn en hoe je daar het beste mee om kan gaan. Net als een LMRA *** is een TRA gericht op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. 

Waar je met een LMRA vlak voor je met het werk begint nog even kijken naar de risico's gaat een TRA van tevoren opgesteld en gaat het over een heel proces. Dus van alle werkzaamheden en de werkomgeving.

Het doel van een TRA is het verminderen of wegnemen van risico's

Medewerkers die bepaalde werkzaamheden uitvoeren moeten zich bewust zijn van eventuele gevaren en welke maatregelen getroffen zijn of zij bij uitvoering moeten treffen. Daarnaast draagt een TRA bij aan het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers.

 

Waarvoor moet je een TRA maken

Bijvoorbeeld voor

 • het reinigen, onderhouden, repareren en instellen van machines
 • het oplossen van storingen waarvoor geen procedures zijn
 • bij het opstellen en evalueren van procedures waar risico's te verwachten zijn
 • voordat je begint met nieuwe machines en werkzaamheden
 • bij aanschaf/ gebruik van nieuwe/ onbekende machines of gereedschappen.
 • wanneer dit is voorgeschreven in het (werk)vergunningensysteem


Welke risico's kun je bedenken voor dit werk

Bijvoorbeeld voor

 • onderhoud van machines
 • hijsen
 • lassen van leidingen
 • klimmen
 • werk met gevaarlijke stoffen


Hoe ziet de werkplek eruit

Bijvoorbeeld

 • besloten ruimten
 • hoogte
 • onder water
 • moeilijk toegankelijk
 • beperkte bewegingsruimte
 • weinig vluchtwegen

Hoe ziet de werkomgeving eruit

Bijvoorbeeld

 • op een snelweg
 • in een ruimte met gevaarlijke stoffen
 • in een ruimte met straling
 • in een koude of hete omgeving


Wat maakt het werk extra lastig
Denk aan

 • een drukke omgeving met veel mensen 
 • herhalende werkzaamheden 
 • meerdere aannemers op 1 werkplek
 • tijdsdruk
 • een nieuw (onbekend) project


Wat zijn de omstandigheden

Denk aan 

 • weersomstandigheden
 • licht
 • geluid
 • temperatuur
 • stof
 • stank
 • trillingen 
 • ongemakkelijke werkhouding.


Zodra je bovenstaande hebt geïnventariseerd ga je de risico's analyseren. Dat kan op verschillende manieren, maar één van de tools is de Fine & Kinney methode. Die geeft met cijfers de ernst van de risico's weer. Hoe hoger het cijfer, hoe groter het risico. 

Risico = Effect x Blootstelling (frequentie) x Waarschijnlijkheid (R = E x B x W).

Betrek álle medewerkers en eventueel deskundigen. Ook degene die het werk niet zelf uitvoeren.

Waar moet je op letten
 • Veiligheid het voorkomen van ongevallen, fouten en onveilige situaties
 • Gezondheid het voorkom voorkomen van letsel
 • Milieu het minimaliseren van de omgevingsimpact
 • Efficiency het zo doelmatig mogelijk werken tegen minimale kosten
 • Welzijn het realiseren van een optimaal fysiek werkklimaat, een ergonomisch verantwoorde werkplek en een prettige sociale omgeving


Ja, ook de Taak Risico Analyse is een 'moetje' voor VCA gecertificeerde bedrijven, maar het vergroot ook het veiligheidsbewustzijn. Elke organisatie moet een procedure hebben met de omschrijving van de TRA. En iedere medewerker moet de regels kennen. 

Een TRA is, net als de RI&E, een dynamisch document. Zodra er iets aan het werk of de omstandigheden wijzigt moet de TRA worden aangepast.

VERTEL ME MEER!
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn