NRdoet
Veiligheidskundige Trainer Vertrouwenspersoon voor het kleine MKB

Wat is een Taak Risico Analyse (TRA) en wat heb je eraan?

Met een TRA beoordeel je de gevaren die zich kunnen voordoen bij het uitvoeren van risicovolle taken. Door de stappen van een TRA te doorlopen kun je goed inschatten welke gevaren er zijn, hoe groot ze zijn en hoe je daar het beste mee om kan gaan. Net als een LMRA *** is een TRA gericht op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. 

Het doel van een TRA is het verminderen of wegnemen van risico's

Met een LMRA kijk je vlak voór je met het werk begint nog even naar de risico's' die er op dat moment zijn. Een TRA stel je van tevoren op en gaat over een heel proces. Dus van alle werkzaamheden en de werkomgeving.

Medewerkers die bepaalde werkzaamheden uitvoeren moeten zich bewust zijn van eventuele gevaren en welke maatregelen getroffen zijn of zij bij uitvoering moeten treffen. Een TRA draagt bij aan het veiligheidsbewustzijn van medewerkers.

Pas voordat je een TRA gaat opstallen eerst de Arbeidshygiënische strategie * toe. Dat scheelt een hoop werk.

Je maakt een TRA voor bijvoorbeeld deze gevallen

 • het reinigen, onderhouden, repareren en instellen van machines
 • het oplossen van storingen waarvoor geen procedures zijn
 • bij het opstellen en evalueren van procedures waar risico's te verwachten zijn
 • voordat je begint met nieuwe machines en werkzaamheden
 • bij aanschaf/ gebruik van nieuwe/ onbekende machines of gereedschappen.
 • wanneer dit is voorgeschreven in het (werk)vergunningensysteem

Aan dit soort werk kun je denken

 • onderhoud van machines
 • zagen en slijpen
 • hijsen
 • lassen van leidingen
 • klimmen
 • werk met gevaarlijke stoffen

En aan werkplekken met extra risico's, zoals

 • besloten ruimten
 • werken op hoogte
 • onder water
 • moeilijk toegankelijke plekken
 • beperkte bewegingsruimte
 • weinig vluchtwegen

Of voor een risicovolle werkomgeving, denk aan

 • een snelweg
 • een ruimte met gevaarlijke stoffen
 • een ruimte met straling
 • een koude of hete omgeving

Voor werken in lastige situaties, bijvoorbeeld

 • een drukke omgeving met veel mensen 
 • herhalende werkzaamheden 
 • meerdere aannemers op 1 werkplek
 • tijdsdruk
 • een nieuw (onbekend) project

Of onder bepaalde omstandigheden die het werk lastiger maken, zoals

 • weersomstandigheden
 • licht
 • geluid
 • temperatuur
 • stof
 • stank
 • trillingen 
 • ongemakkelijke werkhouding.

Zodra je bovenstaande hebt geïnventariseerd ga je de risico's analyseren. Dat kan op verschillende manieren, maar één van de tools is de Fine & Kinney methode. Die geeft met cijfers de ernst van de risico's weer. Hoe hoger het cijfer, hoe groter het risico. 

Betrek álle medewerkers en eventueel deskundigen. Ook degene die het werk niet zelf uitvoeren.

Waar moet je op letten

 • Veiligheid het voorkomen van ongevallen, fouten en onveilige situaties
 • Gezondheid het voorkomen van letsel
 • Milieu het minimaliseren van de omgevingsimpact
 • Efficiency het zo doelmatig mogelijk werken tegen minimale kosten
 • Welzijn het realiseren van een goed mogelijk fysiek werkklimaat, een ergonomisch verantwoorde werkplek en een prettige sociale omgeving

Ja, ook de Taak Risico Analyse is een 'moetje' voor VCA gecertificeerde bedrijven, maar het doel is natuurlijk om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Elke organisatie moet een procedure hebben met de omschrijving van de TRA. En iedere medewerker moet de regels kennen. 

Een TRA is, net als de RI&E, een dynamisch document. 

Zodra er iets aan het werk of de omstandigheden wijzigt moet de TRA worden aangepast.

VERTEL ME MEER!
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn