NRdoet
Veiligheidskundige Trainer Vertrouwenspersoon voor het kleine MKB

Blijkt dat aan het eind van de dag het werk toch niet af is?  


Je herkent dit vast wel:   

Je hoort pas om 16 uur dat een machine heeft gehaperd, dat een collega ziek naar huis is gegaan of een stuk gereedschap spoorloos is.  

 

Voorkom onnodige vertraging op de werkvloer met de tussenevaluatie

Bespreek iedere dag kort en op een vast tijdstip (voor of na de lunch) of de planning voor die dag gehaald wordt, of niet.  

Zijn er bijzonderheden zijn die direct aandacht nodig hebben? Los die dan meteen op.  

Schuif bijvoorbeeld met medewerkers om toch die opdracht af te krijgen en je kunt meteen iedereen vragen naar dat verdwenen gereedschap.  

Je kunt met zo’n moment snel inspelen op de behoefte van je team. En ze hebben de kans om zelf met goede oplossingen te komen waar iedereen wat aan heeft.  


Spreek goed de randvoorwaarden af voor de tussenevaluatie

Neem uitsluitend zaken door die invloed hebben op de afgesproken planning voor die dag.
•        Benoem eventuele veiligheidsissues.  
•        Niet langer dan 5 minuten.  
•        Iedere werkdag. Zonder uitzondering.  
•        Zijn er vragen die uitgebreider antwoord nodig hebben? Zet ze op de agenda voor het werkoverleg.  


Let op: jouw bedrijf is uniek en vraagt om unieke oplossingen

Neem contact op om te ontdekken hoe de tussenevaluatie in jouw situatie het beste kan werken.

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn