RI&E EN VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING
voor het MKB in Groningen, Friesland en Drenthe

 

Wil je dat je team veilig werkt?

Zorg dan dat je een preventiemedewerker hebt aangewezen. Behalve dat het verplicht is, wil je natuurlijk veiligheidskundige kennis in huis hebben. Je verzekering wil dit ook graag.

Heb je niet meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan mag de directeur dit zelf zijn.


Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Inventariseer álle risico's en neem de acties om ze te voorkomen. 

Bij het invullen van de RI&E vragen ontkom je er waarschijnlijk niet aan om een keer een 'nee' in te vullen. Hieruit volgt dan een advies en dat betekent actie!


Voorkom het moeten melden van een ongeval of het missen van een medewerker. 

Het invullen van een RI&E is tijdrovend, maar echt minder vervelend dan een ongeval. Net als het opvolgen van de acties, het opstellen van een TRA (taak risico analyse) of het regelmatig lopen van een WPI (werkplekinspectie). Die TOOLBOX valt dan ook echt mee.


 

Maak veiligheid 'gemakkelijk'.

In de praktijk is het vooral van belang is dat je het zo gemakkelijk maakt om veilig te werken, dat iedereen automatisch veilig werkt. 

Maar ook weer niet zó automatisch dat ze de risico's niet meer zien. Doe daarom (ook nog) regelmatig een toolbox waarin je bepaalde veiligheidszaken bespreekt. En zie regelmatig toe op het juist gebruik van de pbm's en materialen die je hebt uitgereikt.


Online

Er is online ontzettend veel te vinden over veiligheid, dat ga ik hier dus niet herhalen. 

En daarbij is ieder bedrijf uniek en heeft andere aandacht nodig. 

Wel vind ik RIE een goede en overzichtelijke site waar je echt wat aan kunt hebben. Klik hier voor een filmpje over de RI&E.

 

Je kunt ervoor kiezen om de preventiemedewerker te laten ondersteunen. 

Voor het maken van de RIE, het doen van een WPI of het opstellen van een TRA en LMRA. Of voor begeleiding van het opstellen of geven van de maandelijkse TOOLBOX

INTERESSE IN EEN ABONNEMENT?


 
E-mailen
Bellen
LinkedIn