Advies, training en actie op de werkvloer van het MKB

Heb je de veiligheid op de werkvloer écht goed op orde?

Of kom je er, net als veel andere bedrijven, niet aan toe omdat het nou eenmaal niet jouw corebusiness is?

Wat moet?

Al vanaf 1 medewerker (stagiaires en uitzendkrachten tellen mee) moet je aan allerlei veiligheidseisen voldoen.

Een preventiemedewerker is bijvoorbeeld verplicht en een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is ook een vereiste.

Met de RI&E krijg je inzicht in de risico's in jouw bedrijf en weet je wat je moet doen om die risico's weg te nemen. 

Vanuit die RI&E volgen plannen van aanpak voor een veilige werkomgeving. 

Om de werkplek veilig te houden moeten er werkplekinspecties worden gedaan, taak risico analyses opgesteld, last minute risico analyses gevolgd en toolboxen en veiligheidsinstructies worden gegeven. En dan moet er ook nog gecontroleerd worden of er echt veilig gewerkt wordt. 

Want tíjdens het werk op de werkplek gebeuren de ongelukken of ontstaat fysieke overbelasting.

Ook het vastleggen en bijhouden van afspraken is van belang. Net als het aanleggen van mappen met belangrijke informatie. Denk aan een BHV- of bedrijfsnoodplan, veiligheidsinformatiebladen, onderhoudsrapporten, etc.

Dit zijn tijdrovende zaken die er vaak ‘bij’ worden gedaan of helemaal niet, omdat het geen COREBUSINESS is.

Niet alleen voor de mensen op de werkvloer zijn de veiligheidsvoorschriften belangrijk. Ook jouw verzekering wil graag dat je dat op orde hebt.

Ik help je graag om veiligheid leuk te maken.

Kijk hier voor info en tips. Ook over veiligheid.
E-mailen
Bellen
LinkedIn