RI&E EN VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING
voor het MKB in Groningen, Friesland en Drenthe

Heb je een RI&E gedaan en de veiligheid op de werkvloer écht goed op orde?

Of kom je, net als veel andere bedrijven, niet aan toe aan het invullen van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak, omdat het nou eenmaal niet jouw corebusiness is? Ik maak jouw RI&E en help je om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. 

Veiligheidisleuk met NRdoet!

RI&E ABONNEMENT

Sluit een abonnement af voor een jaar lang veiligheidskundige training en ondersteuning.

Kies het + of ++ abonnement voor het 1e jaar. We starten met het op- of bijstellen van de RI&E en zorgen dat de acties in het plan van aanpak in orde komen. In jaar 2 loopt alles al en heb je voldoende aan alleen de ondersteuning.  

RI&E EN LOS AANBOD

Heb je alleen een opstart nodig en pak je het daarna zelf op? Dan kun je kiezen voor losse producten. Van een complete RI&E of een verdiepende RI&E tot het uitvoeren van werkplekinspecties.

Als je later toch flexibele veiligheidskundige ondersteuning wilt kun je alsnog voor 1 van de abonnementen kiezen. Het reeds betaalde bedrag wordt dan op het jaartotaal van het maandtarief ingehouden.

Met NRdoet. ben je verzekerd van passende veiligheidskundige ondersteuning.

Een RI&E doen om met die informatie je eigen bedrijf veilig máken klinkt misschien niet leuk, maar het veilig hébben is dat natuurlijk wel.

PREVENTIEMEDEWERKER

Wat moet de preventiemedewerker eigenlijk doen?

NA DE RI&E

De RI&E klaar...en dan? Klik hier voor meer informatie over  veilig werken in de praktijk.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Over wettelijke verplichtingen gericht op veiligheid. Er is meer nodig dan een preventiemedewerker en RI&E.

Bij Heusinkveld hebben we NRdoet gevraagd ons te ondersteunen bij alles wat veiligheid aangaat. Werkelijk alles wordt desgevraagd opgepakt en opgelost, van de volledige RI&E met de toets, tot toolboxen en VIB's. Met de kennis van zaken van NRdoet ben je verzekerd van een tot in de puntjes uitgewerkte veiligheidsportfolio!"

Ik train én ondersteun de preventiemedewerker gedurende een jaar binnen het eigen bedrijf.

Incompany praktijktraining

Deze praktijktraining met ondersteuning vindt plaats binnen het eigen bedrijf.

Door samen met de trainer de RI&E en de vervolgstappen te doorlopen leert de preventiemedewerker precies wat nodig is en leert hij de wettelijke taken zelfstandig uit te voeren.

De preventiemedewerker wordt tijdens het proces voorzien van alle benodigde gegevens, formulieren en formats, om die in het eigen bedrijf toe te passen.

 

Kosten

Het bedrag voor het abonnement++ per jaar voor de preventiemedewerker.

Een 2e medewerker gedurende hetzelfde traject betaald 50%.
Een 2e medewerker kan fungeren als vervanger of ondersteuning van de preventiemedewerker.

Deze medewerker wordt gelijktijdig en op dezelfde wijze geïnformeerd als de preventiemedewerker. De preventiemedewerker is aanspreekpunt gedurende het traject.


De preventiemedewerker

Een specifieke vooropleiding is niet nodig voor deze training. Het is wel belangrijk dat de preventiemedewerker gedreven is om kennis op te doen over veiligheid, gezondheid en milieu en het wil toepassen in de praktijk.

Omdat documenten in Excel worden bijgehouden is gebruikerskennis van dit programma wenselijk.

Randvoorwaarde voor het slagen van de training is dat de werkgever de preventiemedewerker voldoende tijd en middelen geeft om zijn taken uit te voeren en openstaat voor aanpassingen en investeringen om risico’s binnen het bedrijf te beheersen.


De preventiemedewerker leert de volgende wettelijke taken uit te voeren

·        Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E.

·        Uitvoeren (of meewerken aan de uitvoering) van de beheersmaatregelen uit het plan van aanpak.

·        Advies geven aan en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Of, als deze er niet zijn, de belanghebbende werknemers.

·        Adviseren aan en samenwerken met bedrijfsarts en andere arbeidsdienstverleners.


De preventiemedewerker leert eveneens

·        Welke kennis, middelen en tijd hij nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren.

·        Welke Arbowetgeving relevant is voor het bedrijf.

·        De arbeidsrisico’s in het eigen bedrijf kennen en beheersbaar maken.

·        Hoe de arbeidshygiënische strategie toegepast dient te worden.

·        De verbetermogelijkheden kennen en deze vertalen naar een concrete oplossing in de eigen bedrijfssituatie.

·        Bepaalde acties delegeren en erop toezien dat het goed wordt uitgevoerd.

·        Op welke wijze gegevens moeten worden vastgelegd.

·        Adviseren over de werkplekinrichting.

·        Informatie verstrekken en voorlichting geven over gezond en veilig werken binnen het eigen bedrijf.


Na 1 jaar kan de preventiemedewerker het volgende zelfstandig

·        Risico Inventarisatie en Evaluatie bijwerken.

·        Plan van aanpak opstellen en bijwerken.

·        Acties uit het plan van aanpak uitvoeren of delegeren.

Arbobeleid, pbm’s, bhv plan, onderhoud, keuringen, aanpassingen, vastlegging, planning, etc.

·        Taak Risico Analyse opstellen en instructie geven.

·        Last Minute Risico Analyse opstellen en instructie geven.

·        Toolbox opstellen en geven.

·        Werkplekinspectie opstellen en uitvoeren.

Gebouw, werkplaats, magazijn, binnen- en buitenactiviteiten.

·        Informeren medewerkers.

D.m.v. Toolboxen, werkoverleggen, weekstart, informatieborden, etc.

·        Een eigen jaarplanning maken voor taken gericht op de Arbowetgeving.


Waarom deze training met ondersteuning werkt

·        De risico’s in het bedrijf zijn snel bekend door het direct opstellen van de RI&E.

·        Door specifieke kennis geen uitgaven voor onnodige beheersmaatregelen.

·        Er zijn regelmatig contactmomenten zodat, naast het leertraject, ook de taken worden uitgevoerd.

·        Er hoeft geen tijd besteed te worden aan regelgevingen die niet relevant zijn voor het bedrijf.

·        Het bedrijf voldoet aan de geldende Arbowetgeving.

·        Minder ongevallen en verzuim en bewijs van goed werkgeverschap.


De preventiemedewerker volgt deze groei


 

De bedrijfsveiligheid bereikt daarmee de volgende groei 
E-mailen
Bellen
LinkedIn