NRdoet
Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe

Hoe zorg je voor veiligheid in de praktijk? 

Voor veiligheid op de werkvloer heb je niet genoeg aan een RI&E, eigenlijk begint het dan pas.

Wil je dat je team veilig werkt?

Zorg dan dat je een preventiemedewerker *** hebt aangewezen. Behalve dat het wettelijk verplicht is, wil je natuurlijk veiligheidskundige kennis in huis hebben. Je verzekering wil dit ook graag.

Heb je niet meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan mag de directeur dit zelf zijn.

De preventiemedewerker aanwijzen alleen is natuurlijk niet genoeg. Deze moet ook werkelijk wat doen met de acties uit het plan van aanpak en helpen toezien op veilig werken.


Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Nadat de preventiemedewerker is gekozen inventariseer álle risico's middels een RI&E * en neem de acties * om ze te voorkomen. 

Bij het invullen van de RI&E vragen ontkom je er waarschijnlijk niet aan om een keer een 'nee' in te vullen. Hieruit volgt dan een advies en dat betekent actie!


Voorkom het moeten melden van een ongeval of het missen van een medewerker

Het invullen van een RI&E is tijdrovend, maar echt minder vervelend dan een ongeval. Bij een ongeval moet je in bepaalde gevallen een melding doen bij het SZW. Dan komt een inspecteur langs om te onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het eerste waar naar gevraagd wordt is de RI&E en dan kijken ze naar het opvolgen van de acties, de inhoud van bijvoorbeeld een Taak Risico Analyse (TRA) * en hoe je hier in de praktijk mee omgaat. Ook kan gevraagd worden naar Werkplekinspecties (WPI) *, instructies zoals de Toolbox * en ze interviewen jouw medewerkers. Liever voorkomen toch?


 

Maak veiligheid 'gemakkelijk'

In de praktijk is het vooral van belang is dat je het voor jezelf en je medewerkers zo gemakkelijk mogelijk maakt om veilig te werken, dat iedereen automatisch veilig werkt. 

Maar ook weer niet zó automatisch dat ze de risico's niet meer zien. Doe daarom (ook nog) regelmatig een Toolbox * waarin je relevante veiligheidszaken bespreekt. En zie regelmatig toe op het veilig werken in de praktijk. Immers, daar gebeuren de ongevallen.

Om veilig werken toe te passen en er vervolgens ook op toe te zien is een, bij jouw bedrijf passende, structuur nodig

Zodra je die structuur te pakken hebt valt de (extra) tijd die nodig is voor een veilige werkvloer echt mee. Ik help je graag op weg om een bij jou passende structuur te vinden én invoeren.


Laat de preventiemedewerker ondersteunen

Een preventiemedewerker doet zijn taken meestal naast zijn of haar reguliere werk. En dat is prima, maar het risico is wel dat de veiligheidstaken vooruitgeschoven worden. Dan is ondersteuning * wel zo prettig. 

Voor het opstellen van de RI&E, het plan van aanpak en alles wat daar mogelijk op volgt kun je bij mij terecht. 

Ik help je met alles dat nodig is om een veilige werkvloer te realiseren. 

WIL JIJ OOK EEN VEILIGE WERKVLOER?

Terug naar veiligheid.

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn