NRdoet
Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe

Wat is een verdiepende RI&E en waarvoor is het  nodig?

Dan moet je voor de deze onderwerpen ook nog de specifieke risico’s onderzoeken en evalueren 

 • Beeldschermwerk (artikel 5.9)
 • Psychosociale arbeidsbelasting (artikel 2.15)
 • Fysieke belasting (artikel 5.3 b)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (artikel 8.2)
 • Jeugdigen (artikel 1.36)
 • Zwangere werknemers (artikel 1.41)
 • Voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (artikelen 2.2 t/m 2.5b)
 • Explosieve veiligheid (artikel 3.5c)
 • Gevaarlijke stoffen in het algemeen (artikel 4.2)
 • Aanvullende registratie gevaarlijke stoffen (artikel 4.2a)
 • Kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen (artikel 4.13)
 • Lawaai (artikel 6.7)
 • Trillingen (artikel 6.11b en 6.11c)
 • Kunstmatige optische straling (artikel 6.12d)
 • Elektromagnetische velden (artikel 6.12k)
 • Biologische agentia (artikelen 4.85 en 4.97)


De nadere voorschriften zijn niet voor iedere organisatie relevant

Soms is alleen een nadere inventarisatie van de risico's voldoende en zijn er geen maatregelen nodig. 

Zorg wel dat je dit kunt aantonen door een gedegen onderzoek door een deskundige. Een deskundige kan bijvoorbeeld met meetapparatuur aantonen dat geluid niet boven het toegestane aantal db uitkomt. Of met berekeningen aantonen dat het werken met een bepaalde stof binnen de veiligheidsnormen blijft.

Arbowet art. 5 lid 3

Neem contact op
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn