UA-183926221-1
RI&E EN VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING
voor het kleine MKB in Groningen, Friesland en Drenthe

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Al vanaf 1 medewerker (stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zzp'ers tellen mee) moet je aan allerlei veiligheidseisen voldoen.

Een preventiemedewerker is bijvoorbeeld verplicht en een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is ook een vereiste.

Met de RI&E krijg je inzicht in de risico's in jouw bedrijf en weet je wat je moet doen om die risico's weg te nemen. 

Vanuit die RI&E volgen plannen van aanpak voor een veilige werkomgeving. 

 

Juist tíjdens het werk op de werkplek gebeuren de ongelukken of ontstaat fysieke overbelasting.

Om de werkplek veilig te houden moeten er werkplekinspecties worden gedaan, taak risico analyses opgesteld, last minute risico analyses gevolgd en toolboxen en veiligheidsinstructies worden gegeven. En dan moet er ook nog gecontroleerd worden of er echt veilig gewerkt wordt. 

 

Maak het aantoonbaar.

Ook het vastleggen en bijhouden van afspraken is van belang. Net als het aanleggen van mappen met belangrijke informatie. Denk aan een BHV- of bedrijfsnoodplanveiligheidsinformatiebladen, keurings- en onderhoudsrapporten, etc.


Ik help je graag om veiligheid leuk te maken.Niet alleen voor de mensen op de werkvloer zijn de veiligheidsvoorschriften belangrijk. Ook jouw verzekering wil graag dat je dat op orde hebt.

Dit zijn tijdrovende zaken die er vaak ‘bij’ worden gedaan of helemaal niet, omdat het geen COREBUSINESS is.

INTERESSE IN EEN ABONNEMENT?


OF TOCH LIEVER LOSSE DIENSTEN?


Terug naar veiligheid.

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn