NRdoet
Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe

Wat kun je met een werkplekinspectie


Met een werkplekinspectie (WPI) krijg je een goed beeld van de huidige situatie op de werkvloer

Tijdens je werk ben je geconcentreerd bezig en zie je uiteindelijk niet meer wat er misgaat of mis kán gaan. 

Als je regelmatig een inspectie doet op vaste punten van je werkomgeving of een proces zie je snel wat er anders of veiliger kan. Als je dan ook nog direct maatregelen neemt als iets niet in orde is, zorg je voor een groter veiligheidsbewustzijn op de werkvloer.

Betrek medewerkers bij de uitvoering en de oplossingen. Daar zijn vaak de beste ideeën.

Print de uitgevoerde WPI uit en hang dit op een zichtbare plek. Zo blijf iedereen betrokken.


 • Met een werkplekinspectie stel je gestructureerd onveilige situaties of handelingen vast. Bevindingen gebruik je b.v. voor de volgende toolbox.
 • Verplicht voor VCA gecertificeerde bedrijven.  Geadviseerd voor alle.


TIPS

 • Bij het opstellen van een WPI formulier kun je het bedrijf of de werkzaamheden opdelen in inspectiegebieden zodat je meerdere en kortere inspectieformulieren krijgt. Deze kunnen dan ook door meer mensen worden uitgevoerd
 • Maak een logische volgorde. Begin bv bij de deur van een ruimte, kijk naar links, rechts en naar boven en beneden en zet de inspectiepunten in die volgorde. Voor werkzaamheden is het goed om te beginnen bij het begin van het proces.
 • Doe ook inspecties op externe locaties
 • Plan iedere maand of minimaal ieder kwartaal een WPI van ieder inspectiegebied
 • Doe de inspectie samen. 2 mensen zien meer dan 1
 • Laat regelmatig iemand anders de inspectie doen, maar betrek altijd de direct verantwoordelijke
 • Bespreek de uitkomsten tijdens het werkoverleg
 • Zet alle punten die aandacht nodig hebben in een actielijst. De actielijst wordt door de preventiemedewerker verder ingevuld. 
 • Pas als een actie af is verdwijnt het uit de actielijstBovenstaand is slechts een korte toelichting op de werkplekinspectie. 

Voor meer informatie en een op jouw bedrijf toegepaste werkplekinspectie kun je contact met me opnemen.  

NRdoet staat voor je klaar!


 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn