NRdoet
Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Training voor preventiemedewerkers

voor theoretische kennis én concrete vaardigheden.


Wil je een effectieve training om als preventiemedewerker de veiligheid, gezondheid en welzijn in jouw bedrijf te waarborgen?


Met relevante informatie over de Arbowet en arbeidsrisico's in jouw eigen bedrijf leer je om aan de Arbowet te voldoen, risico's herkennen en gevaren te voorkomen.


Deze persoonlijke in-company training stelt de toekomstige preventiemedewerkers in staat om wettelijke taken zelfstandig uit te voeren en risico's te herkennen en te voorkomen.


De training


Deze in-company training bestaat uit 2 bezoeken van maximaal 4 uur op locatie en heeft een doorlooptijd van maximaal 2 maanden.


Gedurende deze 2 maanden is veiligheidskundige ondersteuning op afstand beschikbaar.


Door samen de risico's binnen de organisatie te onderzoeken, krijgt de preventiemedewerker de vaardigheden om deze praktisch op te lossen of beheersbaar te maken, en om de wettelijke taken zelfstandig uit te voeren.


De preventiemedewerker krijgt tijdens het traject toegang tot Safety Triggers
waarin alle benodigde veiligheidszaken worden bijgehouden.

Doelen van de training


De preventiemedewerker


 • Is in staat om de RI&E up-to-date te houden.
 • Kan praktische acties en beheersmaatregelen uitvoeren of delegeren.
 • Heeft inzicht in relevante arbowetgeving voor het bedrijf.
 • Herkent arbeidsrisico's en weet hoe deze beheersbaar te maken.
 • Begrijpt hoe de arbeidshygiënische strategie werkt.
 • Voert (werkplek) inspecties uit, geeft toolboxen, stelt last minute risico analyse (lmra) op en weet wanneer een taak risico analyse (tra) nodig is
 • Is in staat gegevens op de meest handige manier vast te leggen.
 • Kan informatie verstrekken over gezond en veilig werken binnen het bedrijf.


symbool info
 • 2 dagdelen van 4 uur
 • 4 weken tussen beide dagdelen
 • Tot 2 deelnemers
 • Op locatie van aanvrager
 • Ondersteuning, 2 maand
 • Safety Triggers, 2 maand gratis
 • Certificaat


€ 1495

per organisatie

Meer info over de training

Waarom deze training met ondersteuning werkt


De risico's in het bedrijf snel worden geïdentificeerd door direct de werkvloer op te gaan en deze informatie vervolgens op te nemen in de RI&E.

Door de specifieke kennis die wordt opgedaan, worden onnodige uitgaven voor beheersmaatregelen voorkomen, waardoor de training efficiënt en kosteneffectief is.

De regelmatige contactmomenten zorgen ervoor dat vragen snel worden beantwoord, wat de effectiviteit in de training verhoogt.

De training richt zich alleen op relevante regelgeving voor het bedrijf, waardoor er geen tijd wordt verspild aan onnodige informatie.

Door aandacht voor veiligheid en toepassing van de juiste beheersmaatregelen er minder ongevallen en verzuim zullen zijn. Dit draagt bij aan een veiligere werkomgeving en bewijst van goed werkgeverschap.


Wettelijke taken van de preventiemedewerker


 • Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E.
 • Uitvoeren (of meewerken aan de uitvoering) van de beheersmaatregelen uit het plan van aanpak.
 • Advies geven aan en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Of, als deze er niet zijn, de belanghebbende werknemers.
 • Adviseren aan en samenwerken met bedrijfsarts en andere arbeidsdienstverleners.


De preventiemedewerker


De afstemming is met de preventiemedewerker. Dat kan de eigenaar zijn of iemand die hiervoor is aangewezen. Een specifieke vooropleiding is niet nodig, maar het is wel belangrijk dat de preventiemedewerker gemotiveerd is om kennis op te doen over veiligheid, gezondheid en milieu en dat wil toepassen in de praktijk. Omdat we werken in Safety Triggers en sommige documenten in Word en Excel worden bewerkt, is gebruikerskennis van deze programma's wel zo handig.


Randvoorwaarden voor het slagen van het traject


De werkgever geeft de preventiemedewerker voldoende tijd en middelen om zijn taken uit te voeren en staat open voor aanpassingen en investeringen om risico’s binnen het bedrijf te beheersen.