NRdoet
Veiligheidskundige Trainer Vertrouwenspersoon voor het kleine MKB

Voor veiligheid op de werkvloer in Groningen, Friesland en Drenthe


Van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met passende veiligheidskundige ondersteuning tot directe oplossingen en praktische implementatie van jouw plannen. 

Neem contact op

Ik geef de veiligheidskundige ondersteuning die past bij het bedrijf, zodat jij met een gerust hart kunt ondernemen én voldoet aan de Arbowet.Veilig werken, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar juist dát is vaak de grootste valkuil. De wettelijk verplichte RI&E is een goed begin, maar dat is slechts de basis van het veiligheidsbeleid binnen de onderneming.

Weten al jouw medewerkers écht hoe ze veilig kunnen werken? Heeft de preventiemedewerker álle kennis in huis om zijn of haar taken goed te kunnen uitvoeren? Kortom, leeft het veiligheidsdenken binnen de gehele organisatie werkelijk?


NRdoet brengt veiligheid én operationele zaken 
in jouw bedrijf op orde

Nieuw!

Safety Triggers

 

De route naar een veilige werkvloer!

► Veiligheidskundige

Van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met passende veiligheidskundige ondersteuning in brede zin tot directe oplossingen en implementatie op de werkvloer.

► Trainer

Veiligheidstrainingen met informatie waar de mensen op de werkvloer écht wat aan hebben!

Tijdens een veiligheidstraining leren deelnemers praktisch omgaan met de Arbowet en risico’s in jouw bedrijf.

► Vertrouwenspersoon

Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Ook op de werkvloer van het kleine MKB!


Veiligheid wordt leuk met NRdoet!

WhatsApp


Voordelen van veiligheidskundige ondersteuning

 je herkent de risico's in jouw bedrijf door het duidelijke overzicht met risico's in de RI&E
 je ontdekt wat nodig is om risico's weg te nemen met behulp van de concrete aanbevelingen in de RI&E
 je hoeft zelf niets uit te zoeken omdat ik dat voor je doe
 je wordt regelmatig getriggerd omdat we afspraken met elkaar maken op momenten die jou het beste uitkomen
 je leert wat nodig is om aan de wet te voldoen want dat staat in de aanbevelingen van de RI&E
 je voorkomt ongevallen en verzuim omdat je precies weet welke acties je kunt nemen voor een veilige en gezonde werkvloer
 je voorkomt boetes van de Arbeidsinspectie omdat je met de RI&E en het plan van aanpak aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet

Meer info

 


Voordelen van de trainingen

Een werkgever is volgens de Arbowet verplicht om werknemers voldoende en aantoonbaar voorlichting en instructie te geven. De realiteit is dat het er vaak niet van komt door drukte op de werkvloer. Maar ook omdat niet iedereen weet wat verplicht of belangrijk is. Je weet niet wat je niet weet.

De trainingen van NRdoet dragen bij aan kennis over veiligheid op de werkvloer en hoe daarmee om te gaan. Maar ook alles op gebied van communicatie, mindset en leefstijl van invloed op het welzijn, de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Dat is belangrijk voor de medewerkers, maar ook voor de bedrijfsbestendigheid. 

Kennis en triggers zorgen dat jouw medewerkers vandaag, maar ook nog over 10 jaar, weer gezond naar huis gaan. 


Meer info


Bij Heusinkveld hebben we NRdoet gevraagd ons te ondersteunen bij alles wat veiligheid aangaat. Werkelijk alles wordt desgevraagd opgepakt en opgelost, van de volledige RI&E met de toets, tot toolboxen en VIB's. Met de kennis van zaken van NRdoet ben je verzekerd van een tot in de puntjes uitgewerkte veiligheidsportfolio! Heusinkveld R. Hitman 


De route naar een veilige werkvloer!

Safety Triggers is de route naar een veilige werkvloer!


Het systeem helpt bij het vergroten van het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer en geeft de mogelijkheid om veiligheidsformulieren op te stellen en alle zaken te registreren die met veiligheid te maken hebben.
Klik hier voor meer informatie en meld je aan voor een gratis proefperiode.


Zonder triggers geen aandacht. Zonder aandacht geen veiligheid.


 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn