NRdoet
Persoonlijke ontwikkeling

1. Communicatie & Assertiviteit

Communicatie- en assertiviteitstraining voor arbeidskrachten en direct leidinggevenden

Vaak zijn we ons niet bewust van de manier waarop we communiceren en de invloed die dit heeft op onze omgeving.


Tijdens deze training werken we samen aan het ontwikkelen van bewustere communicatievaardigheden en het effectief geven en ontvangen van feedback.

De medewerkers zijn het visitekaartje van een bedrijf


Als een medewerker regelmatig contact heeft met klanten, wil je er zeker van zijn dit contact positief is. Niet iedereen weet hoe hij of zij met klanten of klachten moet omgaan. Voorkom dat je een klant kwijtraakt omdat iemand zich openlijk heeft geïrriteerd aan die ‘zeur’.

Inhoud van de training


De training richt zich op het ontwikkelen van bewustere communicatievaardigheden en assertiviteit. Deelnemers leren effectief feedback te geven en ontvangen, hun boodschap duidelijk en doelgericht over te brengen, en zelfverzekerd op te treden in communicatieve situaties.


Ook wordt aandacht besteed aan het begrijpen van de gewenste beroepshouding van het bedrijf en het belichamen ervan vanuit eigen motivatie.

Doelen van de training


 • Je herkent de verschillende soorten communicatie
 • Je begrijpt waarom mensen een ander wereldbeeld hebben
 • Je weet wat het effect is van aannames
 • Je ontdekt de communicatie die je kunt verbeteren
 • Je leert om feedback te geven en te ontvangen
 • Je kunt aan anderen uitleggen wat het effect is van de verschillende manieren van communiceren
 • Je leert de verschillende soorten agressief gedrag herkennen en hoe je hiermee om kunt gaan

Beter communiceren en zelfverzekerd optreden

In een begrijpelijke en toegankelijke aanpak helpen we deelnemers om bewust te worden van hun communicatiestijl en de impact ervan op anderen.


We stellen deelnemers in staat om hun boodschap duidelijk en doelgericht over te brengen. Of het nu gaat om contact met klanten of collega's, het is belangrijk dat ze in staat zijn om zelfverzekerd en assertief te communiceren. Zonder anderen te kwetsen of zichzelf te verliezen.


Een belangrijk onderdeel van deze training is het geven en ontvangen van feedback.


Feedback is een waardevol instrument voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Tijdens de training oefenen we feedback op een respectvolle en effectieve manier te geven. Zo dat het anderen motiveert om te veranderen en te groeien. Ook leren deelnemers hoe ze feedback kunnen ontvangen zonder defensief te reageren. Ze leren om waardevolle inzichten te benutten en zichzelf verder te ontwikkelen.

Om het geleerde in de praktijk te brengen, is er een speciale sessie gepland in dagdeel 2. Hierbij krijgen deelnemers de gelegenheid om te oefenen met een trainingsacteur. Dit biedt een veilige omgeving om te experimenteren en te groeien in hun communicatievaardigheden.

Verder werken we aan aan het vergroten van het zelfvertrouwen van de deelnemers, zodat ze stevig in hun schoenen staan in verschillende communicatieve situaties. Ze worden zich bewust van de gewenste beroepshouding van het bedrijf en leren om deze vanuit hun eigen motivatie te belichamen. Op die manier draagt deze training ook bij aan klantgerichtheid.

We benadrukken dat assertiviteit niet gaat om het domineren of overheersen van anderen. 


Het gaat er juist om respectvol op te komen voor je eigen behoeften en grenzen, terwijl je ook rekening houdt met die van anderen.

We helpen deelnemers om hun assertiviteit te ontwikkelen en de communicatievaardigheden naar een hoger niveau te tillen, zowel binnen als buiten het bedrijf.


2. Omgaan met Agressie

Omgaan met agressie voor arbeidskrachten en direct leidinggevenden

In deze training, die mooi aansluit op onze communicatie- en assertiviteitstraining, richten we ons op het effectief omgaan met agressieve situaties.


Iedereen verdient de kracht om zichzelf te beschermen.


Agressie kan verschillende vormen aannemen, zoals verbale intimidatie, bedreigingen of zelfs fysiek geweld. Vaak voelen medewerkers zich onzeker en machteloos wanneer ze met dergelijke situaties geconfronteerd worden.

Inhoud van de training


De training richt zich op het effectief reageren op agressieve situaties. Deelnemers leren strategieën om escalatie te voorkomen en de-escalerend op te treden.


Het tweede dagdeel met een trainingsacteur biedt interactie en oefeningen om vaardigheden in de praktijk te brengen.


Volgend op de communicatie- en assertiviteitstraining, versterkt de training het zelfvertrouwen en helpt bij het beschermen van zichzelf en anderen tegen agressie op de werkvloer.

Doelen van de training


 • Herkennen van verschillende vormen van agressief gedrag
 • Begrijpen van de oorzaken en triggers van agressie
 • Kennis van strategieën om escalatie te voorkomen
 • De-escalerende technieken toepassen
 • Vergroten van zelfvertrouwen en assertiviteit bij het omgaan met agressie
 • Beschermen van eigen en anderen' veiligheid in agressieve situaties

Bewustwording en zelfvertrouwen

In een begrijpelijke en toegankelijke aanpak bevorderen we bewustwording van agressieve gedragspatronen en de impact ervan op anderen.

De training is gemaakt om deelnemers inzicht te geven in de verschillende vormen van agressie en de oorzaken ervan. We bespreken strategieën en technieken om escalatie te voorkomen en om te de-escaleren. Daarnaast besteden we aandacht aan het herkennen van eigen grenzen en het stellen van grenzen naar anderen toe.


Een belangrijk aspect van de training is het vergroten van het zelfvertrouwen van de deelnemers. We willen dat ze zich stevig in hun schoenen voelen staan, zelfs in uitdagende en mogelijk bedreigende situaties. Daarom raden we aan dat de training opvolgend is op de communicatie- en assertiviteitstraining, aangezien dan al een basis is gelegd voor het vergroten van zelfvertrouwen en assertiviteit.

De trainers begeleiden deelnemers bij het ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden, het herkennen van non-verbale signalen en het toepassen van de juiste technieken om agressie te de-escaleren.


We besteden ook aandacht besteden aan nazorg en het omgaan met de emotionele impact van agressieve situaties.


Samengevat biedt deze training praktische tools en technieken om op een effectieve en veilige manier om te gaan met agressie op de werkvloer. Door interactie, oefeningen met een trainingsacteur en de eerdere communicatie- en assertiviteitstraining, stellen we deelnemers in staat om zichzelf en anderen te beschermen en met vertrouwen agressieve situaties aan te pakken.

3. Leefstijl & Mindset

Training Leefstijl & Mindset voor arbeidskrachten en direct leidinggevenden

Tijdens deze training richten we ons op zowel leefstijl als mindset, omdat beide een belangrijke invloed hebben op het persoonlijke en professionele leven van medewerkers.

Bij een ongezonde leefstijl kun je denken aan onvoldoende beweging, roken, teveel alcohol drinken, ongezonde voeding en te weinig ontspanning. Iemand die ongezond en ongelukkig is kan eerder uitvallen door gezondheidsklachten en iemand die onvoldoende ontspanning kan vinden heeft meer kans op een burn-out.


Bereik veiligheid, prestaties en welzijn op zowel persoonlijk als professioneel vlak.


Leefstijl gaat over de manier van leven en kan zowel positieve als negatieve effecten hebben. Ongezonde aspecten zoals gebrek aan beweging, roken, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding en onvoldoende ontspanning kunnen leiden tot diverse problemen, zowel op het werk als privé.

Lichamelijke klachten, burn-outs en verminderde prestaties zijn mogelijke gevolgen.

Inhoud van de training


De training richt zich op het verbeteren van leefstijl en mindset. Medewerkers leren over de invloed van BRAVO-factoren, mentale en fysieke belasting, en ontwikkelen vaardigheden om positieve veranderingen aan te brengen.


Daarnaast behandelen we de kracht van gedachten, het vergroten van zelfvertrouwen en het sturen van overtuigingen.


Concrete opdrachten helpen medewerkers bewuster te leven en grip te krijgen op hun eigen leven, wat bijdraagt aan veiligheid, prestaties en welzijn op persoonlijk en professioneel vlak.

Doelen van de training


 • Verbeteren van leefstijl en welzijn
 • Bewustwording van BRAVO-factoren (beweging, roken, alcohol, voeding, ontspanning)
 • Begrijpen en aanpakken van mentale en fysieke belasting
 • Ontwikkelen van een positieve en groeigerichte mindset
 • Versterken van zelfvertrouwen en positieve overtuigingen
 • Grip krijgen op gedachten en gedachtensturing
 • Verbeteren van veiligheid, prestaties en welzijn in werk en privéleven.

Je kracht en positieve mindset ontdekken

Ontdek de kracht van bewuste keuzes en een positieve mindset.


In deze training behandelen we de BRAVO-factoren en laten we zien hoe medewerkers deze kunnen verbeteren. We besteden ook aandacht aan mentale en fysieke arbeidsbelasting, zodat medewerkers inzicht krijgen in de impact ervan op hun welzijn.


Daarnaast richten we ons op mindset, de invloed en kracht van gedachten.


We leggen uit wat de statische en groeimindset is, hoe de hersenen werken en hoe we bewust invloed kunnen uitoefenen op ons leven. Met praktische opdrachten leren medewerkers zichzelf beter begrijpen en bewuster te leven.


Zelfvertrouwen en positieve overtuigingen spelen een essentiële rol in ons leven en werk.


Medewerkers met weinig zelfvertrouwen kunnen zich ongemotiveerd, onzeker of opstandig gedragen, wat de veiligheid op de werkvloer en de bedrijfszekerheid negatief kan beïnvloeden. We leren medewerkers hoe ze hun overtuigingen positief kunnen aanpassen en grip kunnen krijgen op hun gedachten, waardoor ze in staat zijn hun mooiste leven te leiden en optimaal te presteren.


Samengevat biedt deze training een holistische benadering, waarbij we zowel leefstijl als mindset behandelen. Met concrete opdrachten, inzichten en vaardigheden helpen we medewerkers om bewuster te leven, positieve veranderingen aan te brengen en hun potentieel te benutten, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.