NRdoet
Vertrouwenspersoon

Een professionele vertrouwenspersoon draagt bij aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Logo Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand waar medewerkers terecht kunnen als ze willen praten over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer of zaken die te maken hebben met integriteit.


Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting.


Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Arboportaal


Inzet extern vertrouwenspersoon

JAARABONNEMENT

€ 300


UURTARIEF

€ 100

• Medewerkers kunnen contact opnemen voor een vertrouwelijk gesprek

• Gesprekken en bezoeken worden apart in rekening gebracht

• Maximaal 0,5 uur reistijd vanaf Haren (gn)


Je mag van een gecertificeerd vertrouwenspersoon de volgende competenties verwachten.


Professioneel
Integer
Onafhankelijk
Zorgvuldig
Vertrouwelijk
Onpartijdig

Logo LVV vertrouwenspersoon

OVEREENKOMST IN HET KORT

• Persoonlijke kennismaking met de medewerkers.

• Voorziet de medewerkers tijdens een korte bijeenkomst van alle informatie zodat ze weten waarvoor ze bij de vertrouwenspersoon terecht kunnen.

• Komt alleen in actie na een melding of wanneer opdrachtgever extra aandacht op de werkvloer wil voor de rol van de vertrouwenspersoon.

• Bereikbaar voor melders via WhatsApp en binnen 48 uur telefonisch contact voor het maken van een afspraak.

• Een afspraak is nooit bij medewerkers thuis en nooit op een werklocatie.

• Jaarrapportage na het einde van een kalenderjaar of extra tussentijds in overleg.

Het recente functieprofiel van de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit van het LVV is leidend voor de betreffende werkzaamheden. Na elk kalenderjaar evalueren daarom de vertrouwenspersoon en werkgever.


Zo werkt het

GESPREK

Een medewerker kan zelf een afspraak maken met de vertrouwenspersoon en ergens afspreken. Daar hoeft op het werk niemand iets over te weten.


Een afspraak is altijd persoonlijk, dus niet via de mail of telefoon.

Een gesprek is gratis voor de medewerker.

OPVANG

De vertrouwenspersoon
vangt een medewerker op en luistert naar het verhaal, kan ondersteunen, d
enkt mee en geeft, als dat nodig is, advies en informatie die de melder verder helpt.

VERTROUWELIJK

De vertrouwenspersoon vertelt niemand iets over het gesprek. Ook niet aan de leidinggevende.

Alleen bij strafbare feiten moet er actie genomen worden, daarover hoort een melder meer vóór deze iets vertelt.


WAAROM EEN VERTROUWENSPERSOON?


foto man in wanhoop


De inzet van een vertrouwenspersoon helpt bij het verlagen van


❌ Burn-out klachten

❌ Werkstress

❌ Productiviteitsverlies

❌ Ziekteverzuim

❌ Personeelsverloop


Op bijna iedere werkvloer gebeurt wel eens iets waar iemand last van heeft en niet over praat.


Behalve dat dit kan leiden tot verzuim, kan het ookzorgen voor gevaarlijke situaties op de werkvloer. Iemand die niet lekker zijn zijn vel zit, kan snel zijn afgeleid tijdens risicovol werk. Maar het kan ook leiden tot heftige escalaties onderling.


Door goede communicatie over gewenste omgangsvormen in het bedrijf en aandacht voor de medewerkers kun je veel leed voorkomen.


Maar als het toch misgaat kan een vertrouwenspersoon helpen. Die is nog niet verplicht, maar iedere onderneming met medewerkers is volgens de Arbowet wél verplicht om Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen. In het Arbobeleid staat precies hoe dat binnen jouw bedrijf geregeld is.Een zieke medewerker kost geld, meestal meer dan het voorkómen van ziekteverzuim.


Je kunt natuurlijk niet alle verzuim voorkomen, maar je hebt wel invloed op wat er op jouw werkvloer gebeurt. Voorkom verzuim door praktische én emotionele aandacht te geven aan de mensen op de werkvloer.


Pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Soms gebeurt het niet eens bewust.


Een beetje ouwehoeren aan de koffietafel over of tegen een collega. Dan denkt iemand grappig te zijn en heeft niet door wat het effect op de ander is.

Mensen die regelmatig de aandacht richten op anderen door flauwe opmerkingen te maken, hebben vaak zelf ook problemen.


Niet iedereen communiceert even handig of kan goed omgaan met feedback geven of ontvangen. Je kunt denken 'het loopt wel los', maar vaak gaat het toch mis.


Door samen goede afspraken te maken over gewenste omgangsvormen kun je veel leed voorkomen.Een extern of intern vertrouwenspersoon?

Externe vertrouwenspersoon

Een organisatie kan kiezen voor een externe vertrouwenspersoon. Deze is niet werkzaam binnen de organisatie en vervult enkel en alleen de rol van de vertrouwenspersoon.


Ik ben LVV register vertrouwenspersoon & integriteit en zet me graag in voor een gezonde en veilige werkomgeving.


Voordelen externe vertrouwenspersoon


  • Een onafhankelijke positie een objectievere houding
  • Meer afstand stappen medewerkers eerder naar de vertrouwenspersoon
  • Ruime ervaring
  • Geen kosten voor opleiding en bijscholing

Interne vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is niet een willekeurige collega en het is verstandig om de medewerkers zelf iemand te laten kiezen.


Iemand van personeelszaken of een leidinggevende is vaak niet de aangewezen persoon om die rol te vervullen. Vaak voelen medewerkers zich bij hen niet vrij genoeg om iets te melden.


Het is dan verstandig om iemand aan te stellen waar medewerkers zich goed bij voelen en die al bepaalde competenties heeft. Hou er rekening mee dat het niet botst met het werk dat die medewerker al doet.


Zorg verder voor een opleiding en de ruimte om vertrouwelijk met alle informatie om te gaan.

Een mooie manier om aandacht te geven aan ethiek en integriteit op de werkvloer is door het dilemmaspel te spelen. Hierdoor leren collega's elkaar beter kennen en ontstaat er meer begrip en vertrouwen op de werkvloer.


foto dilemmaspel